Usługi zabezpieczenia medycznego świadczone przez ratowników medycznych są zwolnione z VAT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o wykwalifikowanego ratownika medycznego, który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi zabezpieczenia medycznego planów filmowych. Podatnik wyjaśnił, że sprawuje opiekę zarówno nad aktorami, jak i obsługą techniczną planu filmowego. Poinformował, że zasadniczo bada temperaturę ciała, mierzy podstawowe parametry życiowe (jak ciśnienie, tętno, saturacja, ocena stanu świadomości). W związku z pandemią umożliwia również przeprowadzenie badań na obecność koronawirusa (udostępnia testy kasetkowe umożliwiające wykrycie SARS CoV-2).
W razie konieczności przeprowadza również zabiegi ratujące zdrowie lub życie oraz przekazuje pacjentów zespołom pogotowia ratunkowego lub pracownikom szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Ratownik chciał się upewnić, czy świadczone przez niego usługi są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 19 ustawy o VAT.
Przepis ten zwalnia z podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa, zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
Podatnik podkreślił, że wśród tych ostatnich jest także zawód ratownika medycznego, a świadczone przez niego usługi służą bezpośrednio profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, a także przywracaniu i poprawie zdrowia. Sądził więc, że ma prawo do zwolnienia z VAT.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że usługi zabezpieczenia planów filmowych spełniają zarówno przesłankę podmiotową (usługodawca wykonuje zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej), jak i przedmiotową (służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.553.2020.2.LS