Do 25 listopada 2020 r. vatowcy muszą po raz pierwszy wysłać plik JPK_VAT na nowych zasadach. Od tego, czy rozliczają VAT kwartalnie czy miesięcznie zależy, którą wersję pliku wybiorą i czy wypełnią go w dwóch, czy tylko w jednej części.

Do 25. dnia każdego miesiąca należy wysłać JPK_VAT z danymi za ubiegły miesiąc. Od 1 października obowiązuje nowa wersja dokumentu elektronicznego JPK_V7, co oznacza, że do 25 listopada należy po raz pierwszy wysłać JPK na nowych zasadach (z danymi na październik). Obowiązek dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT, bez względu na skalę prowadzonej przez nich działalności, tj. firm mikro, małych, średnich i dużych. Za niezłożenie JPK w terminie grozi grzywna.

Realizacja tego obowiązku będzie jednak wyglądała różnie w zależności od tego, czy podatnik rozlicza VAT miesięcznie, czy kwartalnie. Nowy JPK, w przeciwieństwie do wcześniejszych wzorów dokumentu, składa się bowiem z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Nowością są też dwie wersje pliku: JPK_V7M i JPK_V7K.

JPK_V7M i JPK_V7K

Firmy rozliczające VAT raz na miesiąc powinny do 25 listopada wysłać dokument w wersji JPK_V7M. Tego typu plik zawsze wypełnia się w dwóch częściach, tj. ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Inaczej wygląda sytuacja podatników rozliczających VAT kwartalnie. Powinni wybrać nie JPK_V7M, a JPK_V7K. W tej wersji co miesiąc wypełnia się tylko część ewidencyjną, część deklaracyjną należy zaś uzupełnić raz na kwartał. Do 25 listopada należy więc złożyć JPK_V7K z danymi za październik, wypełniony tylko w części ewidencyjnej. Podobnie będzie w grudniu, gdy podatnicy będą raportować transakcje dokonane w listopadzie. Dopiero w styczniu 2021 firmy rozliczające się kwartalnie złożą JPK_V7K wypełniony w obu częściach: w części ewidencyjnej wskażą dane za grudzień, zaś w części deklaracyjnej za październik, listopad i grudzień.

Struktura nowego JPK_VAT

Inne obowiązki dla firm rozliczających VAT miesięcznie i kwartalnie wynikają z tego, że JPK_V7 łączy ze sobą struktury dwóch znanych już przedsiębiorcom elektronicznych dokumentów: dotychczas wysyłanych plików JPK zawierających dane z ewidencji VAT (część ewidencyjna) oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K (część deklaracyjna). Dane z ewidencji należało (i nadal należy) raportować raz na miesiąc, deklaracje składa się zaś raz na miesiąc lub raz na kwartał.

Połączenie JPK i deklaracji oznacza, że nie trzeba już składać osobnych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami. Nadal obowiązują natomiast inne deklaracje, np. VAT-12, VAT-8, VAT-10 czy VAT-14. Pamiętajmy też, że nowy JPK_VAT to nie tylko połączenie dwóch już istniejących dokumentów, ale również nowe obowiązki: w pliku trzeba oznaczyć specjalnymi kodami niektóre grup towarów i usług (GTU), rodzaje transakcji oraz dowody sprzedaży i nabycia.

Warto przypomnieć, że jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na złożenie JPK_VAT wydłuża się do pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach. Z dobrodziejstwa tego przepisu firmy będą mogły skorzystać już w przyszłym miesiącu – ze względu na Boże Narodzenie i weekend, termin na złożenie pliku z danymi za listopad upłynie dopiero 28 grudnia.

Zobacz też: Komplet Nowy JPK_VAT + 2 ebooki