Mimo ograniczenia w działaniu placówek gastronomicznych, pensjonatów i hoteli Ministerstwo Finansów nie rozważa kolejnego przesunięcia terminów stosowania kas online.
Poinformowało o tym w odpowiedzi na pytanie DGP.
To ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących tego rodzaju biznes – muszą zacząć stosować kasy online najpóźniej od 1 stycznia 2021 r.