Mimo ograniczenia w działaniu placówek gastronomicznych, pensjonatów i hoteli Ministerstwo Finansów nie rozważa kolejnego przesunięcia terminów stosowania kas online.
Poinformowało o tym w odpowiedzi na pytanie DGP.
To ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących tego rodzaju biznes – muszą zacząć stosować kasy online najpóźniej od 1 stycznia 2021 r.
To samo dotyczy sprzedawców węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu, a przeznaczonych do celów opałowych.
Pierwotnie przepisy przewidywały terminy o pół roku wcześniejsze, ale w związku z pierwszą falą pandemii i lockdownem zostały one przesunięte rozporządzeniem z 10 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1059). Resort nie planuje kolejnego przesunięcia.
Natomiast prawnicy, lekarze, fryzjerzy i kosmetyczki mają jeszcze czas na zainstalowanie kas online do 1 lipca 2021 r.

Można stracić ulgę

Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z wymianą urządzenia starego typu na kasę online, to nie będzie mógł skorzystać z ulgi na jej zakup (90 proc. ceny kasy netto, nie więcej niż 700 zł).
Podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i hotelarskie, którzy nie zdążą do 1 stycznia 2021 i zafiskalizują nową kasę np. tydzień później, stracą ulgę, nawet jeżeli w tym czasie w ogóle nie prowadzili sprzedaży. Za datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas przyjmuje się bowiem datę określoną w art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.
Nie będzie natomiast problemu z ulgą, jeżeli przedsiębiorca wymieni kasę jeszcze przed 1 stycznia 2021 r. Wówczas z ulgi skorzysta od razu. Przykładowo, jeżeli restauracja kupi kasę w listopadzie 2020 r., to odpowiednią kwotę będzie mogła potrącić już w rozliczeniu za ten miesiąc.

Kasy programowe

Przypomnijmy, że ulga nie dotyczy kas programowych, czyli np. na tablet lub telefon.
Na razie jednak wybór takiej kasy jest tylko teoretyczny, bo mimo stosownych przepisów na rynku nie ma jeszcze takiej oferty.
Od ponad pięciu miesięcy obowiązują natomiast dwa rozporządzenia w tym zakresie. Jedno określa wymogi techniczne kas programowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 957), drugie wymienia grupy podatników, którzy będą mogli ich używać (Dz.U. z 2020 r. poz. 965).
Między innymi dotyczy to branży transportowej (np. przewozów taksówką, autobusem, pociągiem, promem, statkiem), hotelarskiej, turystycznej (pola kempingowe i pola namiotowe) i restauracyjnej.
Z kas programowych mogą też korzystać sprzedawcy: węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.