W 2017 r. podstawą opodatkowania elektrowni wiatrowej była wartość rynkowa, jeżeli w ewidencji środków trwałych były ujęte poszczególne elementy tej elektrowni, a nie całość jako jedna budowla – potwierdził NSA.
Chodziło o spółkę, która w ewidencji środków trwałych nie ujęła całej elektrowni wiatrowej, tylko poszczególne jej elementy, m.in. części budowlane (fundament i wieżę) oraz urządzenia służące do wytwarzania prądu.
Do końca 2016 r. spółka płaciła podatek od nieruchomości od wieży i fundamentów. Podstawą opodatkowania była ich wartość początkowa ustalona na potrzeby amortyzacji CIT. Od 2017 r. przepisy się zmieniły i opodatkowane zostały wszystkie elementy składające się na elektrownię wiatrową. Spółka uważała więc, że podstawą opodatkowania będzie ich wartość rynkowa, ustalona na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli na 1 stycznia 2017 r.