Nawet gdy ktoś wybudował budynek z myślą o jego szybkiej sprzedaży, powinien wprowadzić go do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania go do użytkowania – przypomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Tym samym nie zgodził się ze spółką deweloperską, że może ona odczekać 12 miesięcy, a w tym czasie nie płacić podatku od przychodów z budynków.
Chodziło o wykładnię art. 16e ustawy o CIT, z którego wynika, że podatnik, który nabędzie lub wytworzy we własnym zakresie składnik majątku o wartości przekraczającej 10 tys. zł, może nie wprowadzać go do ewidencji środków trwałych, jeżeli zakłada, że nie wykorzysta go dłużej niż 12 miesięcy.
Tak właśnie chciała postąpić spółka deweloperska, która buduje kompleks budynków biurowo-usługowych. Pierwszy z budynków został wzniesiony w 2019 r., a część znajdujących się w nim lokali została natychmiast wynajęta. Docelowo jednak spółka nie planuje czerpać dochodów z wynajmu, tylko chce jak najszybciej sprzedać budynek.
W marcu 2020 r. uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, wydana przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Spółka uważała, że zgodnie z art. 16e ustawy o CIT będzie musiała wprowadzić budynek do ewidencji środków trwałych dopiero, gdy minie 12 miesięcy od tej decyzji. Dopiero w marcu 2021 r. powstałby zatem obowiązek zapłaty podatku od przychodów z wynajmowanego budynku (jego wartość początkowa przekracza 10 mln zł). Spółka zakładała, że do tego czasu budynek i tak zostanie sprzedany.
Z jej stanowiskiem nie zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że z ustawy o CIT nie wynika obowiązek odczekania roku od uprawomocnienia się decyzji o użytkowaniu budynku. Przywołał art. 16d ust. 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym środki trwałe wprowadzane są do ewidencji najpóźniej w miesiącu ich przekazania do używania, a późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za datę ich ujawnienia.
Jeśli więc budynek spełnia warunki, by uznać go za środek trwały, to podatnik powinien wprowadzić go do ewidencji niezależnie od upływu 12 miesięcy od uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie – stwierdził dyrektor KIS.
Przypomniał również, że obowiązek zapłaty podatku od przychodów z budynków dotyczy środków trwałych wprowadzonych do ewidencji. On także nie zależy od upływu roku od uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie.
Informacja indywidualna dyrektora KIS z 21 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.176.2020.2.AR