Nie trzeba już będzie potwierdzać odbioru faktury korygującej, by zmniejszyć podstawę opodatkowania. Więcej czasu będzie na wywóz towarów za granicę ze stawką 0 proc.
Procedura zwrotu podatku podróżnym (Tax Free) zostanie zelektronizowana, co ma zapobiec nadużywaniu jej przez oszustów. Wiążące informacje stawkowe będą ważne tylko przez pięć lat.
Powstanie centralny wykaz, w którym będą musieli zarejestrować się podatnicy handlujący wyrobami akcyzowymi.
To najważniejsze zmiany przewidziane w projektach dwóch nowelizacji przyjętych wczoraj przez Radę Ministrów. Teraz zajmie się nimi Sejm.

Odchudzony VAT

Pierwszy dotyczy nowelizacji m.in. ustawy o VAT i prawa bankowego i zasadniczo ma wejść w życie już od stycznia 2021 r. (z wyjątkami np. dotyczącymi procedury Tax Free).
Zakłada, że do obniżenia podstawy opodatkowania VAT wystarczy dokumentacja potwierdzająca, że podatnik uzgodnił warunki transakcji z kontrahentem. Nie będzie potrzebne potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Z kolei podatek naliczony będzie można rozliczać w ciągu czterech miesięcy, a nie jak dziś ‒ trzech.
Eksporterzy zastosują stawkę 0 proc. do pobranej zaliczki, jeżeli towar opuści Polskę w ciągu sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym dostawca otrzymał zapłatę. Dziś są na to tylko dwa miesiące.
Z 10 do 20 zł zwiększy się limit prezentów o małej wartości, czyli takich, od których nie nalicza się VAT.

Elektroniczne Tax Free

Dokumenty potwierdzające procedurę zwrotu VAT podróżnym będą wystawiane i potwierdzane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który będzie funkcjonował na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Sprzedawca będzie musiał w momencie sprzedaży wystawić elektroniczny dokument Tax Free i za pomocą specjalnej aplikacji przesłać go do systemu informatycznego. Z kolei celnik potwierdzi elektronicznie wywóz towaru poza granicę UE.
Sprzedawcy będą też musieli prowadzić elektroniczną ewidencję dokumentów Tax Free i stosować kasy fiskalne online.
Nowe zasady wejdą w życie od stycznia 2022 r. z możliwością wcześniejszej rejestracji w PUESC od lipca 2021 r.

Zmiany w akcyzie

Od 1 lutego 2021 r. podatnicy oraz podmioty zużywające wyroby akcyzowe wolne od podatku ze względu na przeznaczenie będą mieć obowiązek centralnej, elektronicznej rejestracji dla celów akcyzy.
Niezależnie od tego monitoringiem za pomocą elektronicznego systemu EMCS PL2 zostaną objęte przemieszczenia niektórych zwolnionych z akcyzy wyrobów węglowych, eksportu wyrobów opodatkowanych stawką 0 proc. ze względu na ich przeznaczenie oraz importu wyrobów wolnych od podatku bądź opodatkowanych zerową stawką.
Jeszcze do końca stycznia 2022 r. będzie można używać papierowej dokumentacji niektórych dostaw.
Etap legislacyjny
Projekty nowelizacji ustaw: o VAT i prawa bankowego oraz o podatku akcyzowym i innych ustaw ‒ oba przyjęte przez rząd