Na czas spisu trzeba zabezpieczyć urządzenia ewidencji magazynowej zawierające dane o ilości zapasów. Zazwyczaj przed rozpoczęciem inwentaryzacji, na czas trwania spisu w magazynach materiałowych, kartoteki magazynowe są deponowane u kierowników tych jednostek w zamkniętych miejscach.

Jak przygotować pola spisowe

Właściwe wyznaczenie pól spisowych – z uwzględnieniem rodzaju, wielkości i sposobu pomiaru zapasów składowanych w określonych miejscach – ułatwia przeprowadzenie spisu z natury. Pola spisowe wyznacza się tak, aby obejmowały: