Inwentaryzacja w pytaniach i odpowiedziach. O czym należy pamiętać?

O czym pamiętać, gdy spis z natury przeprowadza w jednostce firma zewnętrzna

W jednostce, w której nie można sobie pozwolić na oddelegowanie pracowników do sporządzenia inwentaryzacji, jej kierownik może zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing). Nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności, a w szczególności od stworzenia warunków umożliwiających poprawne przeprowadzenie i rozliczenie wyników spisu.