Mało precyzyjnie sformułowane przepisy powodują, że podatnicy mogą mieć trudności ze stwierdzeniem, czy w danej sytuacji muszą stosować oznaczenie GTU. Dotychczasowe wyjaśnienia resortu finansów nie rozwiewają zaś wszystkich wątpliwości.
Wprowadzając nowe zasady sporządzania ewidencji VAT i przekazywania jej w strukturze JPK_V7 organom podatkowym, prawodawca wskazał numery, którymi podatnicy muszą oznaczać niektóre transakcje dostawy towarów i świadczenia usług. Chodzi o tzw. grupy towarowo-usługowe (GTU). Ich katalog został zamieszczony w par. 10 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127; dalej: rozporządzenie).

Zobacz też: Komplet Nowy JPK_VAT + 2 ebooki