Sprzedawca musi odmówić wydania zwykłej faktury, gdy paragon fiskalny został wystawiony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro). To już jest faktura, tyle że uproszczona
Minister finansów nie zmienia w tej sprawie zdania. Tym razem stwierdził tak w objaśnieniach podatkowych wydanych 16 października br. Zostały one wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Dają więc podatnikom ochronę, jeżeli podatnik zastosuje się do ich treści.

Faktura uproszczona lub standardowa

Reklama
Problem z uproszczonymi fakturami pojawił się z początkiem 2020 r., gdy w życie weszły przepisy, które ograniczyły możliwość wymiany paragonów na faktury. Obecnie, co do zasady, jest to możliwe jedynie wtedy, gdy na dowodzie z kasy widnieje NIP nabywcy.
Powstała jednak wątpliwość, czy kupujący może poprosić o zwykłą fakturę, gdy już została wystawiona faktura uproszczona, czyli paragon z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro).

Reklama
Zasadniczo Ministerstwo Finansów i dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdzili, że nie ma takiej możliwości, ale w interpretacji z 28 maja 2020 r. dyrektor KIS (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK) stwierdził co innego.
Objaśnienia nie pozostawiają w tym zakresie żadnych wątpliwości – wynika z nich wprost, że w takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. „Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową)” – czytamy w objaśnieniach.
Minister podkreślił w nich, że „faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura, na jej podstawie podatnik może, w szczególności, skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów”.
Z objaśnień wynika również, że jeżeli nabywca chce otrzymać standardową fakturę na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, wówczas powinien zażądać jej, zanim sprzedawca zaewidencjonuje sprzedaż w kasie rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży w kasie rejestrującej, tylko od razu wystawić fakturę standardową – wynika z objaśnień.

Niewłaściwa praktyka sklepów

Wydane objaśnienia powinny ukrócić praktykę sklepów, które na paragonach z kasy fiskalnej zamieszczają adnotację „dokument nie jest fakturą uproszczoną”, mimo że taki paragon zawiera NIP nabywcy i jest wystawiony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł.
Na problem ten wskazywaliśmy w artykule „Sklepy znalazły sposób na paragony. MF nadal twierdzi, że to faktury” (DGP nr 199/2020). Pisaliśmy, że sieci handlowe celowo nie zamieszczają na takich paragonach numeru kolejnego faktury. Uważają bowiem, że bez niego paragon nie jest fakturą (uproszczoną), choćby nawet zawierał NIP nabywcy i był wystawiony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł. Stąd wspomniane ostrzeżenie.
Takiej praktyce zaprzecza jednak fragment objaśnień dotyczący numeru faktury na paragonie z NIP nabywcy wystawionym na kwotę nieprzekraczającą 450 zł.
„W przypadku paragonów fiskalnych to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną” – wyjaśnił minister. Dodał, że numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.
Identycznie stwierdziło MF w odpowiedzi na pytanie DGP cytowane we wspomnianym artykule.

Zestawienie zbiorcze

Z objaśnień wynika, że obecnie nie ma możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. „Skoro paragony te są uznane za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury” – czytamy w objaśnieniach.
Fakturę zbiorczą można natomiast wystawić, gdy paragony fiskalne dokumentują sprzedaż na kwotę powyżej 450 zł (100 euro) i zawierają NIP nabywcy. Takie paragony nie są bowiem fakturą.

Nowy JPK_VAT

Minister przypomniał, że do 31 grudnia 2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone nie muszą być wykazywane odrębnie w nowym JPK_V7. Trzeba je będzie wykazywać odrębnie w JPK od 1 stycznia 2021 r.
Objaśnienia powinny ukrócić praktykę sklepów, które na paragonach z kasy fiskalnej zamieszczają adnotację „dokument nie jest fakturą uproszczoną”
Podmioty traktowane jak konsumenci
Obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych korzystające ze zwrotu podatku na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 29 września 2005 r. (Dz.U. nr 193, poz. 1618) są konsumentami dla potrzeb tego zwrotu. Nie powinny zatem podawać sprzedawcy numeru NIP.
Jeżeli podmiot uprawniony do zwrotu zgłosi się do sprzedawcy w ciągu trzech miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty) z żądaniem wystawienia faktury standardowej (niezależnie od kwoty sprzedaży) na podstawie paragonu fiskalnego, wówczas sprzedawca ma obowiązek wystawić taką fakturę.
Uwaga! Jeżeli podmiot uprawniony do zwrotu poda sprzedawcy numer NIP, to wydany paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro nie może zostać wymieniony na fakturę standardową.
Objaśnienia podatkowe ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 16 października