Wypłata dywidendy nie jest transakcją kontrolowaną i nie trzeba jej raportować w informacji TPR – potwierdza MF. Ale co z wypłatą zysku ze spółki niebędącej osobą prawną, np. komandytowej?
Zbliża się termin przygotowania informacji o cenach transferowych (TPR-C oraz TPR-P). Został on przesunięty – tarczą antykryzysową 4.0 – z końca września na 31 grudnia br., jeśli rok podatkowy firmy pokrywa się z kalendarzowym. Dla pozostałych podmiotów termin został wydłużony o trzy miesiące.
Szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w TPR określają rozporządzenia ministra finansów 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych – w zakresie CIT i PIT (Dz.U. poz. 2487 oraz poz. 2515).