Wypłata dywidendy podmiotowi powiązanemu nie jest transakcją kontrolowaną i nie wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację.
Wątpliwości posła wzbudziła definicja transakcji kontrolowanej, zawarta w art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.
Wynika z niej, że są to „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.
Poseł spytał, czy w związku z tym transakcją kontrolowaną może być też wypłata dywidendy na rzecz podmiotu powiązanego, gdy przekroczy próg 10 mln zł (obowiązujący dla transakcji finansowych).
W odpowiedzi wiceminister Sarnowski zwrócił uwagę na to, że definicja transakcji kontrolowanej kładzie nacisk na gospodarczy charakter działań stron.
Należy je co do zasady utożsamiać z działaniem (w celu) zarobkowym – wyjaśnił wiceminister.
Dodał, że dywidenda stanowi wprawdzie wynagrodzenie za powierzony kapitał, ale wypracowany zysk, jego podział i wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej (np. produkcyjnej, usługowej, handlowej), nie zaś bezpośrednio samym takim działaniem.
Wypłata dywidendy nie wymaga więc sporządzenia dokumentacji cen transferowych – podsumował wiceminister.
Odpowiedź z 22 sierpnia 2020 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 9368