Podatnik, który przekazał maseczki ochronne podmiotowi zajmującemu się walką z epidemią COVID-19, może pomniejszyć dochód do opodatkowania o wartość rynkową darowizny z dnia jej dokonania – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o wykładnię art. 52n ustawy o PIT wprowadzonego przez tarczę antykryzysową z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.). Na podstawie tego przepisu podatnicy PIT mogą odliczyć od dochodu wartość darowizny artykułów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19, jeśli przekażą je w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.:
■ podmiotom leczniczym wpisanym do odpowiedniego wykazu;
■ Agencji Rezerw Materiałowych;
■ Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;
■ domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych (także oferującym usługi opiekuńcze), ośrodkom wsparcia, domom pomocy społecznej i rodzinnym domom pomocy.
Analogiczny przepis został wprowadzony do ustawy o CIT (art. 38g).
Na podstawie tych rozwiązań podatnik, który przekazał darowiznę do końca kwietnia br., mógł odliczyć od dochodu nawet dwukrotność jej wartości. Jeśli darowizna była w maju, to mógł pomniejszyć dochód o 150 proc. jej wartości, a jeśli w okresie od czerwca do końca września, to może odliczyć 100 proc wartości darowizny.
Przepisy nie precyzują jednak, jak ustalić wartość darowizny, czy według cen rynkowych z dnia przekazania towaru, czy np. według kosztu wytworzenia.
Spytała o to podatniczka działająca w branży tekstylnej, która po wybuchu epidemii rozszerzyła asortyment o maski ochronne. Następnie postanowiła podarować ich część podmiotom wymienionym w art. 52n ustawy o PIT, a wartość darowizny odliczyć od swojego dochodu.
Uważała, że będzie mogła pomniejszyć dochód o wartość rynkową maseczek z dnia ich przekazania, a nie w oparciu o koszt ich wytworzenia. Zwróciła uwagę na to, że art. 52n ust. 4 ustawy o PIT odwołuje się do innych przepisów tej ustawy dotyczących opodatkowania darowizn. One zaś (np. art. 19 ust. 1 i ust. 3) odwołują się wprost do wartości rynkowej darowanych rzeczy lub praw majątkowych.
Dyrektor KIS podzielił w pełni jej argumentację i odstąpił od uzasadnienia swojego stanowiska.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 września 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.389.2020.1.AD