Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatników CIT za 2019 r. Zobacz, kto uzyskał największy przychód i najmocniej zasilił budżet państwa.

Minister finansów ma obowiązek podania do publicznej wiadomości indywidualnych danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), u których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro, a także podatników CIT będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Na stronach rządowych ukazały się dane za 2019 r. Można je traktować jako ranking największych firm w Polsce pod względem przychodów oraz ranking największych podatników.

Z zestawienia wynika, że barierę 50 mln euro przekroczyły w ubiegłym roku 2802 firmy. Największe przychody wykazał bank Bank Pekao S.A. (1,16 bln zł). Dalej są: PKN Orlen (117,4 mld zł) oraz Bank Handlowy w Warszawie (90,1 mld zł).

Bank Pekao S.A. to także największy indywidualny podatnik CIT (jego podatek należny - wraz z podatkiem od przychodów z budynków - w 2019 r. wyniósł ponad 746 mln zł). Drugie miejsce zajmuje Orlen (blisko 737 mln zł). Na trzeciej pozycji jest Jeronimo Martins Polska, czyli właściciel sklepów Biedronka (niespełna 624 mln zł podatku). Warto jednak zaznaczyć, że niektórzy podatnicy zostali ujęci w wykazie bez podania kwoty należnego podatku.

Na osobnej liście znajdziemy dane 63 podatkowych grup kapitałowych (PGK). Spośród nich największe przychody w ubiegłym roku wykazała PGK PGE 2015 – wyniosły 58,2 mld zł. Pod względem wielkości należnego podatku (473 mln zł ) PGE 2015 jest dopiero na 4. miejscu. Największą daninę zapłaciła grupa PKO BP - w jej należny podatek wyniósł 1,37 mld zł. Drugą pozycję zajmuje PGK KGHM II (ponad 671 mln zł), a trzecią PGK PZU (niespełna 551 mln zł).

Oto pełne zestawienie:

Podatnicy indywidualni
pobierz plik
Podatkowe grupy kapitałowe
pobierz plik