Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury w przypadku opłacenia usługi bonem turystycznym? Kiedy można skorzystać z ulgi na wymianę kasy? Jak sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju wykazywać w deklaracji VAT? Do jakich transakcji trzeba będzie stosować oznaczenie MPP w nowym pliku JPK_V7? Czy koszty zastępstwa wykonawczego można refakturować?
Hotel umożliwia klientom opłacanie usług za pomocą bonów turystycznych. Jeden z klientów, którzy z tej możliwości skorzystali, poprosił o wystawienie faktury na firmę. Czy hotel może ją wystawić?
Z art. 106e ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o VAT wynika, że faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług, jego adres oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (oczywiście muszą to być dane faktycznego nabywcy towarów lub usług – niedopuszczalne jest wystawianie faktur na rzecz podmiotów innych niż nabywcy).