Firma, która kupuje usługi reklamowe przez pośrednika będącego podmiotem powiązanym, musi liczyć się z ograniczeniem kosztów uzyskania przychodu związanych z tymi zakupami – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki kupującej usługi reklamowe. Świadczą je dla niej sieci handlowe, które nie są z nią powiązane. W praktyce jednak spółka nabywa je za pośrednictwem podmiotu, który jest z nią powiązany, a który refakturuje na nią kupione usługi.
Spór dotyczył art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym usługi niematerialne świadczone przez podmioty powiązane są kosztem podatkowym tylko do wysokości nieprzekraczającej 5 proc. podatkowej EBITDA (z uwzględnieniem kwoty wolnej 3 mln zł).
Spółka uważała, że nie musi stosować tego limitu, bo de facto nie kupuje ona usług od podmiotów powiązanych, lecz od firm z nią niepowiązanych.
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że co prawda z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT wynika, iż art. 15e ust. 1 ustawy nie ma zastosowania do kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, czyli kosztów usług refakturowanych. Jednak ‒ zwrócił uwagę ‒ chodzi o usługi refakturowane przez podatnika na inne podmioty, natomiast u spółki sytuacja jest odwrotna ‒ to nie ona refakturuje koszty usług, tylko na nią są one refakturowane. W efekcie wyłączenie, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy, nie ma do niej zastosowania.
Tego samego zdania był WSA w Warszawie. Sędzia Agnieszka Baran wyjaśniła, że refakturowanie również podlega ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. Sąd zgodził się z fiskusem, że wyjątek wskazany w art. 15e ust. 11 pkt 2 ma zastosowanie do podmiotu, który sam kupuje usługi i je refakturuje. Spółka natomiast nie refakturuje usług, tylko jest ich nabywcą.
Tak samo orzekły wcześniej m.in. WSA w Poznaniu 18 grudnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Po 762/18) oraz WSA w Warszawie 12 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 88/19). Oba wyroki są już prawomocne. Natomiast najnowszy jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2195/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia