Ostatnio głośno było o wyłudzeniach podatku z użyciem artykułów spożywczych i tekstylnych, ale – jak się okazuje – towary te nie są wykorzystywane w tym celu na masową skalę. Ustępują miejsca innym, od dawna znanym jako przedmiot wyłudzeń.
DGP
Wskazują na to dane z I półrocza br. przekazane DGP przez Ministerstwo Finansów.
Reklama
Wynika z nich, że w I półroczu 2020 r.:
  • urzędy celno-skarbowe zakończyły 574 kontrole dotyczące VAT, wykrywając uszczuplenia łącznie na kwotę 2 mld 177 mln zł,
  • urzędy skarbowe zakończyły 3187 kontroli dotyczących VAT, wykrywając uszczuplenia na łączną kwotę 1 mld 467 mln zł.

Reklama
Z tego w firmach handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem urzędy celno-skarbowe przeprowadziły w tym czasie 22 kontrole, a ustalenia VAT wyniosły 23 mln zł. Z kolei kontroli UCS dotyczących artykułów spożywczych było zaledwie siedem, a ustalenia w zakresie podatku wyniosły 18,7 mln zł.
Nie jest znana struktura według branż kontrolowanych w tym czasie przez urzędy skarbowe. Jednak dane z kontroli UCS pokazują, że mimo głośnych w ostatnim czasie wyłudzeń dotyczących artykułów spożywczych i tekstylnych oszuści nie przerzucili się masowo na te towary.
Jedna z takich spraw toczy się przed sądem w Kaliszu, a zamieszana jest w nią znana prezenterka. W procederze uczestniczyły osoby z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Dzięki fikcyjnemu obrotowi m.in. kawą, napojami energetycznymi i złotem wyłudzono ponad 40 mln zł.
Jednak – jak informuje DGP resort finansów – wyniki kontroli prowadzonych przez urzędy celno-skarbowe w I półroczu 2020 r. nie wskazują na przekierowanie zainteresowań oszustów VAT w kierunku branży spożywczej i tekstylnej. Nadal dominują paliwa i elektronika. Aż 93 proc. ustaleń VAT dotyczy kontroli podatników działających właśnie w branżach zajmujących się handlem tych towarów. Następne w kolejności są: stal, olej rzepakowy, tworzywa sztuczne i motoryzacja.
O częstym wykorzystywaniu elektroniki do wyłudzeń podatkowych świadczą też komunikaty publikowane na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Na początku sierpnia KAS informowała o zatrzymaniach członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy mieli wyłudzić w sumie ok. 35 mln zł VAT. Zatrzymani podejrzewani są o podrabianie i wprowadzanie do ewidencji księgowej fałszywych faktur VAT pozorujących wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym.