Sejm nie zgodził się na proponowane przez Senat odrzucenie przepisów wprowadzających opłatę od napojów z określoną zawartością cukru i od małpek (napojów alkoholowych sprzedawanych w małych objętościach). Pieniądze z tej opłaty mają być przeznaczone na zwalczanie chorób związanych z nadmiernym spożyciem cukru, takich jak nadwaga, otyłość oraz działania edukacyjne i profilaktykę.
Senacka uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów czekała na rozpatrzenie od marca. W tym czasie minął termin, od którego opłata cukrowa miała obowiązywać (1 lipca). Na 1 stycznia 2021 r. przesuwa go inna ustawa (o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu).
Na ostatnim posiedzeniu Sejm zajął się senackimi poprawkami także do tej ustawy. Tomasz Zalasiński z Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. S. Batorego podkreśla, że nie ma możliwości wprowadzenia poprawek do ustawy przed jej publikacją w Dzienniku Ustaw. Zaznacza, że próby takich działań to łamanie podstawowych standardów legislacyjnych wynikających z konstytucji.
Etap legislacyjny
Ustawy skierowane do prezydenta