statystyki

Jakie zapisy w księgach dla pojazdu demonstracyjnego

autor: Marek Barowicz10.08.2020, 06:01; Aktualizacja: 10.08.2020, 10:54
samochód

Pojazdy demonstracyjne to samochody, które stanowiąc towar handlowy, dodatkowo przez pewien okres służą przedsiębiorcy (dealerowi samochodowemu) także do innych celów, tj. prezentowania ich walorów użytkowych potencjalnym klientom (np. poprzez jazdy próbne). Wykorzystywane są one przez przyszłych nabywców do testowania możliwości technicznych pojazdu, jego osiągów, wyposażenia czy też dla sprawdzenia komfortu jazdy (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 listopada 2015 r., nr IPTPP3/4512-380/15-4/UNR; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/A 2965/16).źródło: ShutterStock

Firma prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. handel samochodami nowymi i używanymi. Nabywane samochody, dla których są dokumenty zakupu, wprowadzane się na magazyn firmy jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży. Część z nich to samochody osobowe demonstracyjne służące do jazd próbnych. Jakie operacje gospodarcze powinny znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych?

Pojazdy demonstracyjne to samochody, które stanowiąc towar handlowy, dodatkowo przez pewien okres służą przedsiębiorcy (dealerowi samochodowemu) także do innych celów, tj. prezentowania ich walorów użytkowych potencjalnym klientom (np. poprzez jazdy próbne). Wykorzystywane są one przez przyszłych nabywców do testowania możliwości technicznych pojazdu, jego osiągów, wyposażenia czy też dla sprawdzenia komfortu jazdy (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 listopada 2015 r., nr IPTPP3/4512-380/15-4/UNR; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/A 2965/16).

Pojazdy demonstracyjne jako towar handlowy podlegają odprzedaży w stanie nieprzetworzonym w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień nabycia ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia lub – jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki – w cenach zakupu (art. 28 ust. 11 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy czym cena nabycia obejmuje cenę zakupu pojazdu (tj. kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu VAT i podatku akcyzowego), powiększoną o koszty bezpośrednio związane z jego zakupem i przystosowaniem do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu (łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu) oraz obniżoną o rabaty i opusty. Trzeba również pamiętać, że w trakcie użytkowania przed sprzedażą pojazdy demonstracyjne tracą swoją wartość handlową jako towar. W związku z tym należy aktualizować ich wartość rynkową w drodze dokonywania odpisów aktualizujących (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Utrata wartości pojazdu demonstracyjnego może mieć charakter trwały, w sytuacji gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojazd ten nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Wówczas dokonuje się odpisu aktualizującego, doprowadzającego wartość tego pojazdu wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto (czyli możliwej do uzyskania na dzień bilansowy ceny sprzedaży, bez VAT i podatku akcyzowego, pomniejszonej o rabaty, opusty i koszty związane z przystosowaniem pojazdu do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży) lub wartości godziwej (tj. kwoty, za jaką pojazd mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji rynkowej między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami).


Pozostało 74% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane