statystyki

Poradnia podatkowa. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu refakturowanej usługi

autor: Aneta Szwęch10.08.2020, 06:01; Aktualizacja: 10.08.2020, 10:56
kalkulator, podatki, księgowość, biuro, biznes, praca

Podatnik, działający na rzecz grupy kapitałowej, zakupił we własnym imieniu usługi, których faktycznym nabywcą były dwie inne spółki wchodzące w skład grupy. Czy może refakturować usługi na faktycznych ich beneficjentów (spółki), jeśli nie ma uprawnień do świadczenia takich usług?źródło: ShutterStock

Czy można refakturować na inne firmy usługi, do świadczenia których nie ma się odpowiednich zezwoleń lub koncesji. W jaki sposób obciążyć podwykonawcę opłatą za zajęcie pasa drogowego. Czy w przypadku doliczenia marży konieczne jest wystawienie dodatkowej faktury za pośrednictwo w transakcji. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu refakturowanej usługi.

Podatnik, działający na rzecz grupy kapitałowej, zakupił we własnym imieniu usługi, których faktycznym nabywcą były dwie inne spółki wchodzące w skład grupy. Czy może refakturować usługi na faktycznych ich beneficjentów (spółki), jeśli nie ma uprawnień do świadczenia takich usług?

W przepisach o VAT nie ma regulacji, która wprost definiowałaby pojęcie refakturowania. Przepisy wspólnotowe przyjmują, że refakturowanie jest świadczeniem usługi przez podmiot odsprzedający usługę, mimo że faktycznie jej nie wykonał. Jak wynika z art. 28 dyrektywy VAT, jeśli podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, to przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W krajowych przepisach o VAT kwestia ta została uregulowana odpowiednio w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Istotą refakturowania jest zakup usługi przez podatnika VAT (refakturującego/pośrednika), a następnie jej odprzedaż w nieprzetworzonym stanie kontrahentowi, będącemu ostatecznym beneficjentem tej usługi. Odsprzedaż jest udokumentowana refakturą, czyli zwykłą fakturą wystawioną przez podmiot pośredniczący między właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą usługi.

W obrocie gospodarczym dość często dochodzi do sytuacji, w której przedmiotem refakturowania są usługi, które co do zasady mogą być świadczone przez podmioty uprawnione, mające stosowne zezwolenia lub koncesje. Może to dotyczyć np. usług dostarczania energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, przewozowych czy ubezpieczeniowych. Możliwość refakturowania usług przez podmiot, który nie ma uprawnień do ich świadczenia, potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 stycznia 2020 r., sygn. akt I FSK 768/19. Spór dotyczył możliwości refakturowania usług notarialnych przez spółkę świadczącą usługi prawnicze i doradztwa podatkowego. Spółka, działając w imieniu własnym, ale na rzecz klienta, nabywała od kancelarii notarialnej usługi, których przedmiotem były czynności notarialne, m.in. w zakresie sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania poświadczeń notarialnych. Poniesione przez spółkę koszty usług notarialnych były następnie przenoszone w drodze refakturowania na klienta, który był ostatecznym i faktycznym beneficjentem tych usług. W tych okolicznościach organ podatkowy twierdził, że czynności notarialne nie mogą być przedmiotem odsprzedaży, gdyż nie dochodzi do świadczenia usług przez notariusza na rzecz spółki. Zdaniem fiskusa usługi te ze względu na swój charakter i specyfikę nie mogły być uznane za zdarzenie, do którego można zastosować art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Jednak sądy administracyjne obu instancji uznały inaczej. Ich zdaniem żaden przepis prawa unijnego ani krajowa regulacja nie uzależnia możliwości refakturowania usług od posiadania uprawnień do ich wykonywania. To, że spółka nie miała uprawnień do świadczenia usług notarialnych (nie była notariuszem lub zastępcą notarialnym), nie wykluczał prawa do ich refakturowania na rzecz klienta n podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT oraz art. 28 dyrektywy VAT. Jak uzasadnił to NSA w ww. wyroku: „Z punktu widzenia zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o VAT nie jest (...) istotne (...) czy podatnik ma własny interes prawny w korzystaniu z usługi, która następnie podlega refakturowaniu”. W rezultacie NSA uznał, że nie ma żadnych przeszkód, aby przedmiotem refakturowania mogły być usługi notarialne, nawet jeśli spółka refakturująca te usługi nie jest uprawniona do ich świadczenia.


Pozostało 86% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane