Dziś wchodzą w życie przepisy dwóch rozporządzeń dotyczących kas programowych, czyli na tablet lub telefon, działających online. Samych takich kas na razie jeszcze nie można kupić.
>>>ZOBACZ TEŻ: Kasy fiskalne 2020<<<
Jedno rozporządzenie – w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 957) określa wymogi techniczne dla producentów. To, czy dany program je spełnia, sprawdzi Główny Urząd Miar. Nie będzie więc można sprzedawać oprogramowania bez homologacji GUM.
Drugie rozporządzenie określa grupy podatników, którzy będą mogli używać takich kas (Dz.U. z 2020 r. poz. 965).
Z rozporządzenia wynika, że nowe rozwiązanie jest dozwolone w branży transportowej (np. przewozów taksówką, autobusem, pociągiem, promem, statkiem), hotelarskiej, turystycznej (pola kempingowe i pola namiotowe) i restauracyjnej. Z kas programowych mogą korzystać też sprzedawcy: węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Wprawdzie branże hotelarska i gastronomiczna oraz sprzedawcy węgla i brykietu mieli rozpocząć ewidencję na tego typu kasach (działających online) najpóźniej od 1 lipca br., ale obowiązek ten zostanie im przesunięty o pół roku. Wynika to z projektu rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Projekt ten nadal jeszcze jest w konsultacjach.