Jeżeli wartość przyjęta w polisie GAP mieści się w limicie 150 tys. zł, to całą składkę można wliczyć w koszty, a jeśli przekracza tę kwotę, można zaliczyć ją do kosztów tylko proporcjonalnie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Ubezpieczenie GAP to inaczej ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu w razie szkody całkowitej, czyli kradzieży bądź zniszczenia samochodu. Stanowi uzupełnienie polisy AC, bo pozwala otrzymać dodatkowe odszkodowanie, które pokrywa co do zasady różnicę pomiędzy sumą, za jaką auto zostało kupione, wynajęte lub wyleasingowane, a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC, które jest określane na podstawie aktualnej wartości rynkowej.
Sprawa dotyczyła spółki, która obok swojej podstawowej działalności (obrót energią elektryczną) zajmuje się również leasingiem i wynajmem samochodów osobowych dla swoich kontrahentów, z którymi ma umowy o dostawę energii. Świadczy też usługi serwisowe. Dla wynajmowanych i leasingowanych pojazdów wykupuje polisy: AC, OC, NW i dodatkowe ‒ GAP.
Spór dotyczył tego, czy do ubezpieczenia GAP ma zastosowanie limit 150 tys. zł, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT. Przepis ten nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
Spółka uważała, że limit 150 tys. zł nie dotyczy ubezpieczenia typu GAP i że w całości może odliczyć jego koszt od przychodu podatkowego.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej się z tym nie zgodził. Wyjaśnił, że ograniczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, dotyczy składek, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu. Ubezpieczenie GAP do niej właśnie się odnosi, więc limit 150 tys. zł ma tu zastosowanie.
A zatem jeśli wartość przyjęta w polisie GAP mieści się w limicie 150 tys. zł, to całą składkę można wliczyć w koszty, a jeśli przekracza tę kwotę, to można zaliczyć ją do kosztów proporcjonalnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 5 lipca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.212.2019.1.MF).
WSA w Warszawie zgodził się z organem. Sędzia Jacek Kaute zwrócił uwagę na to, że ubezpieczenia typu GAP odnoszą się właśnie do wartości samochodu.
Przypomnijmy, że limit 150 tys. zł nie dotyczy składek na OC i NNW, ponieważ ich wysokość nie zależy od wartości auta. Podatnicy mogą je więc odliczać od przychodu w całości. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP, o czym pisaliśmy w artykule „W koszty można zaliczyć całą polisę OC i część AC” (DGP nr 2/2019).
Limitem 150 tys. zł są objęte wydatki na ubezpieczenia dobrowolne AC oraz – jak wynika z wyroku WSA – ubezpieczenie typu GAP.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 15 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1885/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia