Po raz kolejny fiskus nie pobierze podatku dochodowego od nagród przyznanych powstańcom warszawskim i ich małżonkom przez radę miejską stolicy.
Zaniechanie poboru PIT ma dotyczyć 2020 r., poprzednie rozporządzenie dotyczyło 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2091).
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, rada miejska stolicy wydała uchwałę o przyznaniu powstańcom nagród w wysokości 5 tys. zł. Taka sama kwota przysługuje za 2019 r. osobom, które w 2019 r. nie zostały wskazane jako laureaci nagrody z przyczyn od siebie niezależnych.
Dodatkowo nagroda w wysokości: 4587,84 zł za 2018 r. oraz 5 tys. zł za 2019 r. przysługuje małżonkom zmarłych powstańców, jeżeli wnioski o nagrody zostały złożone jeszcze przed śmiercią warszawskich bohaterów.
Resort finansów poinformował, że obecnie żyje jeszcze ponad 1296 powstańców, a ich średni wiek to 95 lat. Biorąc pod uwagę zasługi powstańców, ich sędziwy wiek oraz kłopoty zdrowotne, minister uznał, że opodatkowanie przyznanych im nagród byłoby przejawem nadmiernego fiskalizmu.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków – w konsultacjach