Przewóz metanolu syntetycznego trzeba będzie zgłaszać do bazy SENT. Dziś dotyczy to jedynie alkoholu naturalnego, co pozwala nieuczciwym podmiotom łatwo uniknąć sankcji z pakietu przewozowego.
Obecnie przedsiębiorca przewożący naturalny metanol może oświadczyć, że towar jest syntetyczny. W ten sposób unika kary za brak zgłoszenia do bazy SENT. Kontrolerzy nie mają żadnej możliwości zbadania, bez użycia specjalnej aparatury analitycznej, jak jest naprawdę.
Gra jest warta świeczki, bo kary za brak zgłoszenia są bardzo wysokie i wynoszą 46 proc. wartości brutto towaru (nie mniej niż 20 tys. zł) dla przedsiębiorcy, który towar wysyła bądź odbiera, lub 20 tys. zł dla przewoźnika.
Nadużyciom ma zapobiec nowe rozporządzenie, którego projekt został już opublikowany. Wynika z niego, że do bazy SENT trzeba będzie zgłaszać zarówno metanol syntetyczny (najczęściej występujący na rynku), jak i pochodzenia naturalnego, który już dziś jest monitorowany. Obowiązek ten będzie wyłącznie wtedy, gdy masa brutto metanolu przekroczy 500 kg lub jego objętość będzie większa niż 500 litrów.
Nowe rozporządzenie jest też konsekwencją ubiegłorocznej nowelizacji pakietu przewozowego, czyli ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1556).
Przypomnijmy, że na podstawie pakietu przewozowego monitorowany jest obrót m.in. alkoholem skażonym (w tym metanolem naturalnym), suszem tytoniowym, paliwami i lekami. Z kolei na podstawie rozporządzenia z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1427) trzeba zgłaszać do bazy SENT przewóz m.in.: olejów roślinnych (głównie rzepakowego), bibułek papierosowych oraz taśm formujących (przy przesyłkach powyżej 10 kg), a także towarów zawierających alkohol częściowo skażony o mocy powyżej 50 proc., o ile masa brutto przesyłki przekroczy 500 kg lub jej objętość przekroczy 500 litrów, a także propanu, butanu albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce. Wszystkie te towary, wymienione zarówno w ustawie, jak i w dotychczasowym rozporządzeniu, będą nadal monitorowane. Nowością będzie wyłącznie dodanie syntetycznego metanolu.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach publicznych