Od 1 października wszyscy czynni podatnicy VAT będą musieli stosować nowy jednolity plik kontrolny. Dokument elektroniczny będzie dostępny w dwóch wariantach: JPK_V7K i JPK_V7M.

Nowy JPK_VAT scali dwa dotąd stosowane dokumenty elektroniczne. Część ewidencyjna z danymi o zakupach i sprzedaży będzie odpowiadała dotychczasowemu JPK_VAT, część deklaracyjna zastąpi zaś obecnie stosowane deklaracje VAT-7/VAT-7K. Nie będzie więc możliwości składania VAT-7 ani VAT-7K inaczej niż przez JPK.

Nowy JPK_VAT musi uwzględniać fakt, że część podatników składa deklaracje VAT co miesiąc, a część – co kwartał. Stąd rozróżnienie na JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie oraz JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie.

Stosowanie JPK_V7M przez podatników rozliczających się miesięcznie będzie proste: do 25. dnia każdego miesiąca podatnik będzie musiał przesłać wypełniony w obu częściach (ewidencyjnej i deklaracyjnej) plik z danymi za poprzedni miesiąc, a więc np. dane za styczeń będzie musiał wykazać w pliku przesyłanym do 25 lutego. Jeżeli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin wydłuża się do najbliższego dnia roboczego.

Inaczej będą przesyłać swoje dane podatnicy, którzy składając deklaracje VAT za okresy kwartalne. Do 25. dnia każdego miesiąca będą zobligowani złożyć JPK_V7K za miesiąc poprzedni, nie zawsze będą jednak wypełniać cały plik. Za pierwsze dwa miesiące danego kwartału będą wysyłać JPK wypełniony tylko w części ewidencyjnej. Po trzecim miesiącu każdego kwartału będą musieli wypełnić JPK_VAT w obu częściach – część ewidencyjną wypełnią za trzeci miesiąc, zaś część deklaracyjną za cały kwartał.

Jak wypełniać ewidencję VAT wraz z plikami JPK_V7M i JPK_V7K według nowych przepisów? ====>>>> Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej

Sposób stosowania nowego JPK_VAT przez podatnika składającego deklaracje VAT kwartalnie obrazuje poniższy przykład:

  • do 25 lutego 2021 r. będzie musiał złożyć JPK wypełniony w części ewidencyjne danymi za styczeń;
  • do 25 marca 2021 r. będzie musiał złożyć JPK wypełniony w części ewidencyjne danymi za luty;
  • do 26 kwietnia 2021 r. (ponieważ 25 kwietnia wypadnie w niedzielę) będzie musiał złożyć JPK wypełniony w części ewidencyjne danymi za marzec oraz w części deklaracyjnej danymi za styczeń, luty i marzec.

Przypomnijmy, że tarcza antykryzysowa przesunęła termin stosowania nowego JPK_VAT wraz z deklaracją na 1 października 2020 r. Dotyczy to wszystkich czynnych podatników VAT, tj. firm dużych, średnich i małych oraz mikroprzedsiębiorców.