Minister finansów wydłuży termin na raportowanie transgranicznych schematów podatkowych, informacji o rachunkach finansowych podatników UE oraz na przesłanie danych o rachunkach bankowych obywateli amerykańskich.
Przewiduje to opublikowany właśnie projekt rozporządzenia. Resort odwołuje się w nim do obowiązującej już unijnej dyrektywy 2020/876 (Dz. Urz. UE L 204 z 26 czerwca 2020 r.), która z uwagi na pandemię koronawirusa pozwala państwom unijnym na wydłużenie niektórych terminów o pół roku.
Wydawało się, że Polska nie zdecyduje się na taki krok. Nic przynajmniej na to nie wskazywało z treści obowiązującej od niespełna tygodnia tarczy antykryzysowej 4.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) oraz z nowelizacji ustaw o CIT, VAT i ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106), która ma wejść w życie 1 lipca br.

Schematy transgraniczne

Najważniejszą nowością jest wydłużenie czasu na składanie informacji o transgranicznych schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR). Dłuższe terminy dotyczą przede wszystkim transgranicznych MDR udostępnionych w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
Obowiązek raportowania ciąży w pierwszej kolejności na promotorach (np. doradcach podatkowych, radcach prawnych, adwokatach). Będą oni musieli powiadomić szefa Krajowej Administracji Skarbowej o MDR (nawet jeśli już raz to zrobili) najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Pierwotnie terminem granicznym miał być koniec lipca br.
Jeśli raportu o MDR nie złoży promotor, to taki obowiązek będą mieli korzystający, czyli podatnicy. Dla nich przewidziano czas do 14 lutego 2021 r. (pierwotnie do 16 sierpnia br.).
W ostatniej kolejności obowiązek spoczywa na wspomagających (np. księgowych), którzy będą musieli powiadomić szefa KAS do końca lutego 2021 r. (pierwotnie do końca sierpnia br.), jeżeli wcześniej nie zrobi tego promotor bądź korzystający.
Więcej czasu będzie też na inne obowiązki. Promotor lub wspomagający będą musieli do 30 kwietnia 2021 r. powiadomić szefa KAS o danych podatników korzystających z transgranicznych MDR. W tym samym terminie szef KAS wymieni się zgromadzonymi informacjami o transgranicznych MDR (za okres od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2021 r.) z innymi państwami.
Do 30 kwietnia 2021 r. zostaną również wydłużone terminy na złożenie informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) oraz na złożenie informacji o schematach standaryzowanych (MDR-4). W pierwszym przypadku chodzi o sytuacje, w których od 26 czerwca 2018 r. do końca marca 2021 r. korzystający dokonywał czynności będących elementem schematu transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z tego korzyść podatkową. Złożenie MDR-4 jest natomiast obowiązkiem promotora lub wspomagającego, który w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r. udostępnił korzystającemu schemat transgraniczny.

Rachunki finansowe

Najnowszy projekt rozporządzenia wydłuża również terminy na składanie informacji o istniejących w 2019 r. rachunkach finansowych obywateli państw UE na podstawie standardu CRS (Common Reporting Standard) oraz o istniejących w ubiegłym roku kontach obywateli amerykańskich. Podstawą jest tu ustawa FATCA. W obu sytuacjach instytucje finansowe będą musiały złożyć raporty do końca lipca br.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami – w konsultacjach publicznych