Będzie łatwiej podpisać formularze MDR, a skarbówka podzieli się wiedzą o transgranicznych schematach podatkowych z innymi państwami UE. Natomiast korporacje międzynarodowe nie wykorzystają już struktur hybrydowych do unikania podatku.
To tylko część zmiany, które wprowadzi nowelizacja przyjęta w zeszłym tygodniu przez Sejm. Teraz zajmą się nią senatorowie. Wprowadzi ona pakiet tzw. quick fix (przewidziany w dyrektywie 2018/1910). Pozwoli on wykorzystywać magazyny typu call off stock, gdy sprzedawca będzie chciał przenieść zapasy do magazynu nabywcy z innego państwa członkowskiego. Nabywca (z góry określony) odbierze je w dogodnym dla siebie momencie, a dostawca uzupełni zapasy.
Zmienią się zasady rozliczania transakcji łańcuchowych. Trudniej będzie skorzystać ze stawki 0 proc. VAT przy rozliczaniu transakcji wspólnotowych.
W trakcie sejmowych prac wprowadzonych zostało kilka ważnych nowości dotyczących raportowania schematów podatkowych. Jedna z nich dotyczy podpisywania MDR-3. Po nowelizacji formularz ten będą sygnować tylko ci członkowie zarządu, którzy są wyznaczeni do reprezentacji.
– Dziś muszą to zrobić wszyscy członkowie zarządu, co jest dużym utrudnieniem – tłumaczy Gniewomir Parzyjagła, radca prawny i menedżer w MDDP.
Dodaje, że nowelizacja wprowadzi też zasady podpisywania informacji przez przedsiębiorcę działającego w formie oddziału zagranicznego. Obecnie nie jest to uregulowane. Po modyfikacjach będzie więc jasne, że MDR-3 musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy w polskim oddziale. Nadal nie będzie mógł tego zrobić pełnomocnik.
Pojawią się też dodatkowe obowiązki. Jak wyjaśnia Gniewomir Parzyjagła, 1 lipca br. zostaną unieważnione numery dotychczas zgłoszonych transgranicznych schematów podatkowych. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji promotorzy, wspomagający i korzystający będą musieli jeszcze raz zgłosić fiskusowi schematy transgraniczne, w których pierwszej czynności dokonano od 26 czerwca 2018 do 30 czerwca 2020 r.
– Rynek oczekiwałby dużo dalej idących zmian i doprecyzowania tych kwestii, które w praktyce nastręczają najwięcej wątpliwości – komentuje ekspert. Ma nadzieję, że postulaty te uda się spełnić w projekcie kolejnej nowelizacji bądź przynajmniej w objaśnieniach.
Przyjęta ustawa zakłada, że szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przekazywać informacje o transgranicznych schematach podatkowych administracji skarbowej innych państw unijnych. Pierwsza wymiana ma nastąpić do 31 października 2020 r.
Nowelizacja wprowadza też zmiany do ustawy o CIT. Nowe przepisy mają zapobiec wykorzystywaniu przez międzynarodowe korporacje rozbieżności w przepisach państw unijnych dotyczące rozliczania niektórych płatności.
Etap legislacyjny
Nowelizacja przepisów o CIT, VAT, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 208) – skierowana do Senatu