Kto spłacił przed terminem kredyt, nie płaci podatku od zwróconych mu przez bank prowizji i opłat. Nie osiągnął bowiem żadnego przysporzenia majątkowego – potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Bank, który o to spytał, przekonywał, że zwracając opłaty i prowizję, nie powinien wystawiać informacji PIT-11, bo kredytobiorca nie osiąga w związku z tym zwrotem żadnego przychodu. Dostaje z powrotem pieniądze, które wpłacił, zatem wracają one do jego majątku.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że koszty prowizji i opłat, które w związku z wcześniejszą spłatą kredytu nie zostały efektywnie wykorzystane przez bank, mają charakter zwrotny. Nie są więc dla kredytobiorcy przysporzeniem, a bank nie wystawia w związku z tym PIT-8C.
Interpretacja dyrektora KIS z 9 czerwca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.400.2020.1.KF