Planuję kupić apartament nad morzem i wynajmować go turystom, jednak w niektóre tygodnie zamierzam odpoczywać w nim z rodziną. Chcę zgłosić się do VAT. Według jakiej stawki VAT opodatkowany będzie wynajem apartamentu? Czy mam prawo do odliczenia całości VAT z tytułu zakupu apartamentu?
Ośmioprocentową stawką VAT opodatkowane są m.in. usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55; obecnie wynika to z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 w brzmieniu stosowanym do 30 czerwca 2020 r. w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT; od 1 lipca 2020 r. ma to wynikać z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 47 załącznika nr 3 w brzmieniu stosowanym od tego dnia w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Oprócz typowych usług związanych z zakwaterowaniem (np. usług hotelowych czy usług świadczonych przez pensjonaty) z opodatkowania obniżoną stawką 8 proc. korzystają usługi wynajmu lokali i budynków mieszkalnych w cyklach dziennych lub tygodniowych, czyli usługi wynajmu krótkoterminowego. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2019 r. (nr 0115-KDIT1-1.4012.473.2019.2.AJ). Czytamy w niej, że „(…) odnośnie kwestii opodatkowania usług najmu lokali, które Wnioskodawca zamierza świadczyć we własnym imieniu bezpośrednio na rzecz turystów, które jak wskazano we wniosku – według PKWiU sklasyfikowane są w grupowaniu 55.90.19.0 – «Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem gdzie indziej nie skwalifikowane», to na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, usługi te będą opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8 proc.”. Oznacza to, że w przypadku zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT (a więc rezygnacji z korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) świadczone usługi wynajmu apartamentu turystom będą opodatkowane VAT według stawki 8 proc.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że prawo do odliczenia przysługuje przede wszystkim w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane (importowane) przez podatników są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Apartament będzie wykorzystywany do świadczenia opodatkowanych VAT według stawki 8 proc. usług wynajmu krótkoterminowego, a w konsekwencji podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczania VAT z faktur dokumentujących jego zakup.
Reklama
Prawo to będzie przysługiwać w pełnej wysokości, mimo że w niektóre tygodnie podatnik będzie w tym apartamencie przebywał prywatnie. Zamiast tego z tytułu takich pobytów obowiązany będzie on rozpoznawać nieodpłatne świadczenie usług opodatkowane VAT według – moim zdaniem, gdyż nie jest mi niestety znane stanowisko organów podatkowych w tym zakresie – stawki 23 proc. (zob. art. 8 ust. 2 ustawy o VAT).
Podstawa prawna
• art. 8 ust. 2, art. 41 ust. 2, art. 86 ust. 1, art. 146aa ust. 1 pkt 2, załącznik nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)