Kto nie zapłacił za towar, nie wyliczy różnicy między kwotą, którą ma dostać od kupującego, a kwotą nabycia. Dlatego w tym wypadku nie ma VAT od marży ‒ stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o podatnika, który zamierzał sprzedać ciągnik oraz inne maszyny rolnicze. Ciągnik kupił od innej osoby, gdy nie był jeszcze podatnikiem VAT, natomiast maszyny podarowali mu rodzice. W obu przypadkach nie odliczył więc podatku naliczonego.
Teraz, już jako podatnik VAT, postanowił je sprzedać. Wcześniej wszystkie je wprowadził do ewidencji środków trwałych i używał wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.
Reklama
Chciał przy sprzedaży skorzystać z procedury VAT marża, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Jest ona przewidziana m.in. dla dostaw towarów używanych. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o VAT.

Reklama
Warunkiem skorzystania z tej procedury jest to, aby ten, kto sprzedaje towar używany, nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu. Ponadto, jak wynika z art. 120 ust. 4, towar musiał został nabyty w celu odsprzedaży (także w sytuacji, gdy przed jego odsprzedażą podatnik użytkował go dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej).
Mężczyzna uważał, że spełnia oba te warunki. Nie odliczył bowiem VAT naliczonego, natomiast zakładał, że po pewnym czasie sprzeda ciągnik i maszyny, gdy będzie chciał wymienić sprzęt na bardziej nowoczesny.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że w tym wypadku procedura VAT marża ma zastosowanie tylko przy sprzedaży ciągnika. Jest natomiast wykluczona przy zbyciu innych maszyn, bo podatnik otrzymał je w darowiźnie. A zgodnie z art. 120 ust. 4 podstawą opodatkowania musi być marża, czyli różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia (pomniejszona o VAT). Skoro podatnik dostał maszyny w darowiźnie, to nie wystąpiła u niego kwota nabycia. Nie można więc wyliczyć marży – wyjaśnił fiskus.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.84.2020.4.KP