Nowo nabyty lokal może zostać wynajęty, a nawet sprzedany czy podarowany krótko po zakupie bez utraty zwolnienia – stwierdził dyrektor KIS w najnowszej interpretacji.
Chodziło o podatnika, który otrzymał w darowiźnie od matki mieszkanie. Sprzedał je po dwóch latach od otrzymania darowizny. W takiej sytuacji, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od nabycia, trzeba zasadniczo zapłacić PIT od uzyskanego dochodu (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Można jednak uniknąć podatku, korzystając z ulgi mieszkaniowej (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). W tym celu trzeba w ciągu trzech lat przeznaczyć pieniądze ze zbycia na zakup nowego mieszkania lub domu, w którym realizować się będzie własne potrzeby mieszkaniowe.

Dwa mieszkania

Podatnik tak właśnie postąpił i kupił nowy lokal. Nie zamierzał jednak od razu w nim zamieszkać. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że ma już mieszkanie, a nowo nabyte zamierza wykorzystywać w weekendy i w czasie urlopów. Planował, że na stałe zamieszka w nim dopiero na emeryturze.
Reklama
Spytał więc fiskusa, czy w takiej sytuacji nie straci prawa do ulgi mieszkaniowej, czyli zwolnienia z PIT dla dochodu ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Chciał też wiedzieć, co się stanie, gdy po pewnym czasie wynajmie nowy lokal lub nawet go sprzeda, jeśli zajdzie taka nieprzewidziana potrzeba. Miał na myśli utratę pracy, chorobę, ewentualny rozwód.

Reklama

Można wynająć lub sprzedać

Dyrektor KIS potwierdził, że ani wynajem mieszkania, ani nawet sprzedaż, w razie takiej konieczności, nie spowodują utraty prawa do ulgi mieszkaniowej.
Wyjaśnił, że ustawa o PIT nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby doszło do realizacji celu mieszkaniowego. Nie ma więc podstaw, by twierdzić, że podatnik nie realizuje tego celu, gdy nabył lokal, by w nim zamieszkać, ale z różnych powodów zrobi to dopiero po upływie określonego czasu (np. kilku miesięcy) albo gdy zamieszka w nim tylko przez pewien czas – stwierdził dyrektor KIS.
Dodał, że prawa do ulgi na podstawie 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT nie pozbawi również ewentualna sprzedaż lokalu, wskutek zmiany sytuacji życiowej. – Prawa do zwolnienia nie traci również podatnik, który nabył lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe, mieszkał w tym lokalu np. przez kilka miesięcy, a następnie zbył go w drodze darowizny lub sprzedaży – stwierdził dyrektor KIS
Liberalnie podszedł też do kwestii wynajmu nieruchomości. Stwierdził, że nie jest przeszkodą dla zastosowania zwolnienia z PIT wynajęcie mieszkania innemu podmiotowi – i to zarówno przed realizacją własnego celu mieszkaniowego, jak i już po tym fakcie.
– Przy wynajmie nie ma znaczenia kolejność wykonywanych działań. Ważne jest jedynie to, że nieruchomość została nabyta w celu realizacji własnego celu mieszkaniowego – czy to od razu po jej nabyciu, czy w czasie późniejszym – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.

Najlepsza darowizna

To nie pierwsza korzystna wykładnia fiskusa w tym zakresie. Identyczne stanowisko dyrektor KIS zaprezentował już wcześniej, m.in. w interpretacji z 3 września 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011. 369.2019.2.KR). Pisaliśmy o niej w artykule „Sprzedać, kupić, podarować… Czyli sposób na ulgę mieszkaniową” (DGP nr 184/2019).
Wskazaliśmy wtedy na pewien problem, z którym podatnicy stykają się w praktyce – kto zdecyduje się szybko sprzedać mieszkanie nabyte w ramach ulgi mieszkaniowej, ten znajdzie się w punkcie wyjścia. Jeżeli bowiem od zakupu nie upłynie pięć lat, to znów podatnik stanie przed koniecznością zapłaty 19 proc. PIT – tym razem od dochodu ze zbycia nowego lokum. Rozwiązaniem jest wydanie po raz drugi pieniędzy ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy, czyli skorzystanie po raz kolejny z ulgi przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.
Ale jest też inne wyjście z tej sytuacji. Jest nim – jak pisaliśmy we wspominanym artykule – darowizna lokalu nabytego w ramach ulgi mieszkaniowej. Dzięki temu darczyńca całkowicie uwolni się od podatku dochodowego z tytułu przeniesienia własności nieruchomości.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.132.2020.3.ES