Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały Rady Miasta Kołobrzeg z 6 maja. Zgodnie z jej zapisami przedsiębiorcy stratni finansowo w wyniku pandemii uzyskali możliwość odroczenia płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. do końca października 2021 r.

Rzecznik prezydent Kołobrzegu Michał Kujaczyński poinformował w poniedziałek o decyzji RIO o stwierdzeniu nieważności uchwały podjętej przez kołobrzeskich radnych podczas obrad sesji z 6 maja 2020r.

„W uzasadnieniu Przewodniczący Kolegium RIO wskazuje, że Rada Miasta nie miała kompetencji do podjęcia takiej uchwały, gdyż – upraszczając - termin odroczenia podatku wybiega poza ustawowy termin wynikający z przepisów o COVID-19, czyli wrzesień 2020 r.” – podał Kujaczyński.

Zaznaczył jednak, że „miasto jest pewne swoich racji oraz zastosowanych w uchwale rozwiązań”. „Przygotowane zostanie odwołanie od decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na najbliższą sesję Rady Miasta złożony zostanie projekt uchwały w tej sprawie” – poinformował rzecznik prezydenta Kołobrzegu.

Kujaczyński podał, że projekt uchwały dotyczący kołobrzeskiego programu pomocowego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii, był efektem wielu spotkań prezydent Anny Mieczkowskiej, urzędników i kołobrzeskich przedsiębiorców, a wypracowane rozwiązania „przeszły pełną analizę prawną”.

Dodał, że rozpatrzenie wniosków złożonych przez przedsiębiorców o przesunięcie terminów płatności podatku od nieruchomości zostanie zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez SA, jeśli radni zgodzą się na zaskarżenie decyzji RIO.

Uchwała w sprawie programu pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 została wprowadzona do porządku sesji przez prezydent Mieczkowską i za zgodą kompletu 21 radnych 6 maja. Za jej przyjęciem zagłosowało 20 radnych, jeden nie oddał głosu.

Uchwała zakłada, że przedsiębiorcy, którzy w kwietniu, maju i czerwcu uchronili miejsca pracy i na dzień 1 marca 2020 r. nie zalegali z płatnościami podatku od nieruchomości w kwocie wyższej niż 50 zł, będą mogli zapłacić raty podatku za te trzy miesiące w terminie do końca października 2021 r. (PAP)

autorka: Inga Domurat