Kto zapłaci za fakturę w split paymencie, nie będzie musiał się martwić, czy uiścił zapłatę na rachunek widniejący na białej liście. Wierzyciel wcześniej skorzysta z ulgi na złe długi, a nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać od października
Będzie też więcej czasu na raportowanie schematów oraz więcej odliczeń darowizn, kar umownych i odszkodowań. Za to nie zawsze będzie można potrącić hipotetyczne odsetki.
Zmiany te wynikają z dwóch nowelizacji, którymi w zeszłym tygodniu zajmował się Sejm.

Koszty i biała lista VAT

W pierwszej z nich posłowie zaakceptowali trzy doprecyzowujące poprawki Senatu i teraz tylko musi podpisać ją prezydent.
Wprowadza ona korzystne zmiany w zakresie białej listy VAT. Jeżeli przedsiębiorca zapłaci za fakturę na kwotę powyżej 15 tys. zł w podzielonej płatności, to będzie mógł zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów (w PIT i CIT) niezależnie do tego, czy rachunek odbiorcy jest na białej liście VAT.
Kto nie zapłaci w split paymencie, a jednocześnie ureguluje należność na rachunek spoza białej listy, będzie mógł – to tak jak dziś – zaliczyć wydatek do podatkowych kosztów pod warunkiem, że zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o takiej płatności (na druku ZAW_NR). Dziś co do zasady są na to tylko 3 dni od zlecenia przelewu, a wyjątkowo, tylko na czas epidemii koronawirusa, przedłużono ten termin do 14 dni. Natomiast po wejściu w życie nowelizacji ustawowo będzie 7 dni.
Ponadto zawiadomień nie trzeba już będzie składać do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta, ale w urzędzie nabywcy. Zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

Kolejna klauzula

Od 1 stycznia 2021 r. ma wejść w życie tzw. siódma klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Ograniczy ona możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu hipotetycznych odsetek, jakie podatnicy musieliby zapłacić, gdyby pożyczyli pieniądze, np. w banku. Prawo do tej preferencji stracą ci, którzy przy jej stosowaniu będą się kierować głównie korzyściami podatkowymi.

Rozwiązania antykryzysowe

Druga ustawa, którą w zeszłym tygodniu zajmował się Sejm, to tzw. tarcza 4.0. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Podczas prac w sejmowej komisji posłowie dodali kilka istotnych zmian.
Przede wszystkim kolejny raz zostanie przesunięty termin wdrożenia nowego JPK_V7, który scali obecne struktury JPK_VAT i deklaracje VAT. Wszyscy przedsiębiorcy będą musieli zastosować nowe przepisy nie od 1 lipca, ale od 1 października 2020 r.
Łatwiej mają mieć przedsiębiorcy wypłacający za granicę należności opodatkowane „u źródła” (np. wynagrodzenie za usługi doradcze, odsetki), którzy dzięki ważnemu certyfikatowi rezydencji mogą odprowadzać niższą stawkę podatku bądź w ogóle go nie płacić. W tarczy przyjęto, że jeżeli 12-miesięczny okres ważności certyfikatu skończy się w trakcie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, to płatnik będzie mógł posługiwać się tym dokumentem jeszcze przez cały ten okres oraz przez dwa miesiące po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
Tak samo długo będzie można dokumentować miejsce rezydencji zagranicznego kontrahenta kopią certyfikatu rezydencji.
Ponadto fiskus uzna za ważny również ubiegłoroczny certyfikat rezydencji, jeśli polski płatnik będzie dysponował oświadczeniem kontrahenta, że dane są aktualne.

Ulga na złe długi

Tarcza 4.0 zakłada też, że wierzyciele, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii, wcześniej skorzystają z ulgi na złe długi. Przychód będą mogli pomniejszyć, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Obecnie mogą to robić dopiero po 90 dniach od upływu umówionego terminu płatności.

Ceny transferowe

Zmiany dotyczą też podmiotów powiązanych, które dostaną trzy miesiące więcej na wypełnianie swoich obowiązków wobec fiskusa.
Jeśli więc 30 września 2020 r. mija termin na oświadczenie podmiotu powiązanego o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, na złożenie po raz pierwszy w tym roku informacji o cenach transferowych (TPR) lub złożenie tzw. master file (czyli informacji składanej przez największych podatników), to dokumenty te będzie można złożyć do końca 2020 r.
Jeśli z kolei termin na składanie tych dokumentów mija w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., to podatnicy dostaną trzy miesiące więcej na wypełnienie swoich obowiązków.
Niezależnie od tego przyjęta przez Sejm nowelizacja zakłada, że obowiązki dokumentacyjne nie będą dotyczyć transakcji realizowanych pomiędzy uczelniami medycznymi a podmiotami leczniczymi (nowy art. 11b ust. 3 ustawy o CIT).

Schematy podatkowe

Przesunięty zostanie termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie to można zrobić do 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID–19.
Nie zmieniono natomiast odroczonego już raz terminu na zgłaszanie schematów transgranicznych. Data 30 czerwca 2020 r. jest więc wciąż aktualna.

Więcej odliczeń

Będzie można odliczyć więcej darowizn, bo również:
  • przekazane m.in. na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, domów pomocy społecznej,
  • darowizny laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. m.in. placówkom oświatowym.
Od przychodu będzie można odjąć kary i odszkodowania wypłacane z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Warunkiem będzie tylko, aby miały one związek z epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego ogłoszonymi z powodu COVID-19.
Tarcza 4.0. wprowadzi też zmiany dla stosujących kartę podatkową, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na wprowadzone zakazy. Nowelizacja zwolni ich z obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tej przerwie, aby nie płacić daniny. ©℗
Etap legislacyjny
Nowelizacja z 5 czerwca 2020 r. ustaw o PIT, CIT, o ryczałcie ewidencjonowanym – skierowana do podpisu prezydenta
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarcza 4.0) – zajmie się nią Senat