Jeżeli pracodawca wydaje pracownikom bony żywnościowe i nie ma kontroli nad tym, na jakie produkty spożywcze są one wymieniane, to nie może zastosować zwolnienia od podatku, tylko musi potrącić zaliczkę na PIT od wartości bonów – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Co do zasady pracownik zatrudniony w szczególnie uciążliwych warunkach nie uzyskuje przychodu, gdy zgodnie z przepisami prawa pracy otrzymuje produkty żywnościowe pozwalające na przygotowanie posiłku profilaktycznego. Inaczej jest jednak, gdy zamiast posiłku dostaje od szefa bony żywnościowe, za które może kupić dowolne artykuły spożywcze.
Spytała o to jednostka działająca w strukturze Lasów Państwowych, która zatrudnia pracowników w szczególnie uciążliwych warunkach. Musi więc dostarczać im nieodpłatnie odpowiednie profilaktyczne posiłki i napoje, zgodnie z art. 232 kodeksu pracy i rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. (Dz.U. z 1996 r. poz. 279). Są to gotowe produkty (w puszkach i w słoikach), o wymaganej wartości kalorycznej i energetycznej, które podwładni sobie podgrzewają.
Pracodawca postanowił dodatkowo przekazywać im bony, za które mogliby kupować w sklepie żywność. Nie musieliby przedstawiać dowodu zakupów ani nie byłaby weryfikowana kaloryczność kupionych produktów.
Sądził, że wartość produktów, na podstawie których podwładni mieliby przygotowywać sobie posiłki profilaktyczne, będzie wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 11 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy świadczeń rzeczowych i ekwiwalentów za nie, jeśli przysługują one na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
Z kolei wartość bonów żywnościowych byłaby wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 11b ustawy o PIT – uważał pracodawca. Zgodnie z tym przepisem nie ma PIT od wartości otrzymanych przez pracownika bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bhp, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów.
Dyrektor KIS zgodził się z taką argumentacją tylko częściowo. Potwierdził, że wartość produktów, na bazie których podwładni przyrządzają posiłki profilaktyczne, jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 11 ustawy o PIT. Jeśli jednak pracodawca wydaje zatrudnionym bony żywnościowe i nie ma kontroli nad tym, jakie produkty i napoje są w zamian za nie kupowane, to nie może zastosować art. 21 ust. 11b ustawy o PIT. Wartość takich bonów musi doliczyć do przychodu ze stosunku pracy i potrącić zaliczkę na PIT – wyjaśnił organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 maja 2020 r., sygn. 0115-KDIT2. 4011.237.2020.1.HD