PIT za marzec będzie można wpłacić do 20 sierpnia, za kwiecień do 20 października, a za maj do 20 grudnia. Dziś natomiast mija termin na złożenie zeznań rocznych oraz daninę solidarnościową.
ikona lupy />
DGP
Z powodu koronawirusa wiele obowiązków fiskalnych jest przesuwanych bądź to ustawami, bądź rozporządzeniami ministra finansów.
W piątek został opublikowany projekt rozporządzenia, które po raz kolejny ma odroczyć czas na zapłatę zaliczek od pensji za marzec i kwiecień, a zarazem przesunie termin na zapłatę zaliczki za maj.
To reakcja na braki kadrowe w biurach rachunkowych oraz w działach księgowych firm, jak i na kiepską sytuację firm, które mogą mieć problemy z regulowaniem niektórych zobowiązań.

Zapłata zaliczek

Odroczenie nie będzie dotyczyć wszystkich zaliczek na PIT, a tylko przychodów:
  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, tj. przez osoby na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z praw autorskich i praw pokrewnych.
Odroczenie nie obejmie więc menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych, ani innych kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. osiąganych przez biegłych i radnych. Nie skorzystają też z niego osoby, które uzyskują przychody od zagranicznych firm i same obliczają za siebie oraz wpłacają do urzędu zaliczki na podatek.
Urzędy otwarte 3 dni w tygodniu
Od 1 czerwca urzędy skarbowe będą otwarte również w poniedziałki (od12.00 do 18.00), a nie jak dotychczas tylko we środy (od 9.00 do 15.00) i piątki (9.00 do 13.00). Ministerstwo Finansów nadal zachęca do zdalnej komunikacji i prosi o przychodzenie do urzędu tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie można załatwić sprawy przez e-usługi. Zmiany nie dotyczą urzędów w województwie śląskim. Tam ze względu na sytuację epidemiczną do budynków będzie można wejść tylko w środy i piątki (od 9.00 do 13.00). Z kolei w Krajowej Informacji Skarbowej klienci mogą załatwiać sprawy osobiście przez dwa dni w tygodniu: w środę (od 9.00 do 15.00) i piątek (od 9.00 do 13.00). Z KIS można też kontaktować się:
• telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00,
• mailowo przez formularz dostępny na Portalu Podatkowym,
• poprzez czat dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. (rozmowa odbywa się z wykorzystaniem specjalnego formularza umieszczonego na Portalu Podatkowym).


Termin na zapłacenie zaliczki na PIT od wymienionych przychodów został już raz przesunięty – tarczą 1.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Dodany wtedy do ustawy o PIT art. 52o pozwalał zatrudniającym wpłacić zaliczkę na PIT za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r.
Teraz termin ten zostanie przesunięty rozporządzeniem ministra finansów na – odpowiednio – 20 sierpnia i 20 października. Umożliwi też wpłatę podatku za maj do 20 grudnia. W normalnej sytuacji przedsiębiorcy musieliby to zrobić już do 20. dnia następnego miesiąca.
Należy pamiętać, że nie będzie to rozwiązanie dla wszystkich płatników, a tylko tych, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19”.
Co oznacza to pojęcie? Przepisy go nie definiują, ale – jak przekonuje Ministerstwo Finansów – jest to celowe, bo u każdego podatnika (płatnika) negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa mogą przejawiać się w inny sposób. Pisaliśmy o tym w artykule „Preferencje są, ale warunki nie do końca jasne” (DGP nr 93/2020).

PIT za 2019 r.

Organizacje przedsiębiorców (np. Business Centre Club) postulowały o przesunięcie również innych terminów dotyczących podatków dochodowych, ale termin na rozliczenie roczne PIT za 2019 r. nie został po raz kolejny odroczony. Mija więc dzisiaj.
Dotyczy to złożenia zeznań (na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) i zapłaty PIT za 2019 r. Zgodnie z tarczą 1.0 wywiązanie się z tych obowiązków do 1 czerwca br. jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu. Skarbówka nie może więc z tego powodu wszczynać postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
Ponadto minister finansów zarządził zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja aż do dziś.
Część podatników, którzy do 30 kwietnia br. nie złożyli zeznania samodzielnie, została rozliczona automatycznie przez Krajową Administrację Skarbową w ramach usługi Twój e-PIT. Chodzi o pracujących na umowie o pracę, o dzieło, umowę zlecenia lub rozliczających się z zysków kapitałowych (składających druki PIT-37 i PIT-38).
Jeżeli teraz chcieliby oni wprowadzić jakąś zmianę, mogą to zrobić już tylko przez korektę zeznania (w tym celu trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat w formularzu). Dotyczy to np. sytuacji, gdy chcieliby oni jeszcze skorzystać z ulg: rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, na internet albo rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.
Jeżeli nie zrobią nic, to są już rozliczeni i to z dniem 30 kwietnia br. Ministerstwo Finansów informowało na swojej stronie internetowej, że jeśli z takiego rozliczenia wynikała niedopłata, to urząd skarbowy do 30 maja powiadomił o tym podatnika. Ten od momentu otrzymania tej informacji miał (lub nadal jeszcze ma) 7 dni na zapłatę. Dopiero po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki za zwłokę.
Należy pamiętać, że inaczej wygląda sprawa z PIT-36. W tym roku skarbówka wypełniła je po raz pierwszy podatnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej (np. osiągającym zyski kapitałowe). W tym przypadku jednak nie zadziała zasada automatycznej wysyłki. Dlatego wypełnione formularze trzeba samodzielnie zaakceptować, niezależnie od tego, czy podatnik coś w nich zmieniał, czy tego nie robił. Kto nie zaakceptował gotowego zeznania do 30 kwietnia ani nie rozliczył się w inny sposób (np. poprzez system e-Deklaracje), powinien to zrobić jeszcze dzisiaj.
Ten sam termin obowiązuje wszystkich przedsiębiorców. Im skarbówka nie przygotowała wstępnego rozliczenia.

Danina solidarnościowa

Dziś, czyli 1 czerwca, mija też termin na złożenie deklaracji DSF-1 i wpłatę daniny do 1 czerwca. Kto zrobi to jeszcze dzisiaj, nie poniesie konsekwencji karnych ani nie zapłaci odsetek za zwłokę.
Zapłata PIT i daniny solidarnościowej do 1 czerwca nie jest traktowana jako zaległość. Jest to ważne nie tylko dla podatników, który chcą wziąć udział w przetargu i potrzebują zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, ale też dla tych, którzy starają się o wsparcie finansowe w ramach programów rządowych.

Roczny CIT

Z kolei termin złożenia zeznania CIT-8 lub CIT-8AB i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych został przesunięty rozporządzeniem ministra finansów. Na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz na zapłatę podatku, był czas do 31 maja br. Ponieważ termin ten wypadł w niedzielę, to przesunął się na dziś.