Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na wyłączenie z pomocy covidowej firm wyprowadzających zyski do rajów podatkowych. Walczy teraz o podatek od transferów pasywnych.
Mówił o tym wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas sobotniego panelu dyskusyjnego zorganizowanego w ramach „Europejskiego Festiwalu Schumana”. Panel „Innowacyjne rozwiązania gospodarcze i fiskalne w solidarnym państwie i Wspólnocie Narodów Europy” dotyczył trzech obszarów: międzynarodowej współpracy w obszarze VAT, walki z rajami podatkowymi oraz narzędzi technologicznych w walce z przestępczością podatkową.
Wiceminister Sarnowski poinformował, że Polska jest pierwszym krajem unijnym, który wynegocjował z Komisją Europejską wyłączenie z pomocy covidowej tych firm, które wyprowadzają środki do rajów podatkowych. – W odpowiedzi na polski apel KE rozpoczęła negocjacje z państwami UE, aby takie same rozwiązania stały się standardem w udzielaniu pomocy związanej z epidemią – poinformował wiceminister.
Reklama
Podkreślił, że uczciwość podatkowa musi być warunkiem współpracy pomiędzy biznesem a sektorem publicznym. – Pomoc publiczna, udzielanie koncesji i zezwoleń to przykłady szczególnego zaufania społeczeństwa do przedsiębiorcy. Zasada podatkowego fair play powinna działać nie tylko w okresie koniunktury, ale i kryzysu – mówił Jan Sarnowski.
Poinformował też o innej inicjatywie – zmierzającej do wprowadzenia podatku od transferów pasywnych. Chodzi o takie kraje jak Luksemburg, Cypr, Malta, które poprzez preferencyjne systemy opodatkowania zachęcają przedsiębiorców z innych państw do wyprowadzania zysków.
Polskie MF próbuje przeforsować koncepcję, zgodnie z którą część środków płynących do takich wewnątrzunijnych rajów byłaby pobierana przez UE i redystrybuowana. – Pieniądze te mogłyby być przeznaczane na politykę spójności w nowych krajach UE, zwłaszcza że kraje te są importerami kapitału – tłumaczył wiceminister Sarnowski.
Według obliczeń MF, podatek w wysokości zaledwie 1 proc. dałby UE ponad 3 mld wpływów rocznie.
Wiceminister nawiązał również do propozycji, które mogłyby przyczynić się do zwalczania karuzel podatkowych. Chodzi o zachęcenie innych państw UE do wprowadzenia u siebie analogicznych rozwiązań technologicznych jak w Polsce (m.in. JPK_VAT) i o wymianę informacji między krajami. Pisaliśmy o tym w artykule „Czas skończyć z przepychaniem karuzel z jednego kraju do drugiego” (DGP nr 27/2020). Wiceminister poinformował, że działania w tym zakresie zostały zawieszone z powodu koronawirusa, ale resort wróci do nich zaraz po ustaniu epidemii. Nie krył jednak, że rozczarowanie MF budzi postawa Niemiec, które są tym planom mało przychylne.