Można obniżyć podstawę opodatkowania na podstawie cyfrowej kopii dokumentu, jeżeli oryginalna jego wersja została zniszczona – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o sytuację, w której spółka chciała skanować papierowe faktury i w takiej postaci je przechowywać. Oryginały byłyby niszczone. Spółka chciała się upewnić, że nie pozbawi jej to możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na to, że w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym za dowód nabycia towarów lub usług należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 par. 1 ordynacji podatkowej).
Natomiast katalog takich dowodów jest otwarty. ‒ Wskazane jest zatem posiadanie (pod kątem ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego) wszelkich dowodów, potwierdzających zaistnienie danego zdarzenia gospodarczego – wyjaśnił organ.
Dodał, że jeżeli używane przez podatnika dowody księgowe będą właściwe do wprowadzenia kosztu do ksiąg rachunkowych, to będą też stosownym dokumentem do celów podatkowych.
Dyrektor KIS zgodził się więc, że podatnik może obniżyć podstawy opodatkowania o koszty ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowanych) na podstawie dowodów źródłowych, których oryginalne wersje zostały zniszczone, a pozostały jedynie ich kopie w formie cyfrowej.
Interpretacja indywidualna z 12 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.103. 2018.11.BG