Polski Fundusz Rozwoju wprowadził, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, niezbędne zmiany w systemie, które powinny zapobiegać błędnym odrzuceniom wniosków. Poinformował o tym w odpowiedzi na pytanie DGP
ikona lupy />
DGP
Chodzi o podatników rozliczających VAT metodą kasową oraz w formule VAT marża. Fundusz zapewnia, że składane przez nich wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej PFR nie są już odrzucane. Gdyby tak się zdarzyło, to fundusz zaleca ich ponowne wypełnienie.
Informuje również, że przedsiębiorcy niezadowoleni z wysokości przyznanej im subwencji mogą skorzystać z uruchomionej w poniedziałek procedury odwoławczej. A ci, którzy są przekonani, że mogą być beneficjentami programu, ale ich wnioski nie są przepuszczane przez system, mogą w tej sprawie kontaktować się z bankiem, przez który składają wniosek (patrz ramka).

Metoda kasowa

O problemie przedsiębiorców rozliczających się metodą kasową pisaliśmy w artykule „Wsparcie z PFR. Obrót nie zawsze zgadza się z przychodem” (DGP nr 86/2020). Informowaliśmy, że ich wnioski są odrzucane przez automatyczny system z powodu niezgodności danych z deklaracjami VAT (u podatników rozliczających się miesięcznie) oraz plikami JPK_VAT (u tych, którzy rozliczają się kwartalnie). Przyczyną odrzucenia było to, że u podatników rozliczających się kasowo deklaracje VAT i pliki JPK_VAT nie odzwierciedlają przychodów z danego miesiąca, liczonych memoriałowo, na podstawie wystawionych faktur, tylko należności faktycznie zapłacone.
Od wczoraj otrzymujemy już informacje od naszych czytelników rozliczających się metodą kasową, że ich wnioski są akceptowane i że subwencje z PFR są im przyznawane.

VAT-marża

Podobny kłopot mieli podatnicy rozliczający się w systemie VAT-marża. Podatek ten płacą tylko od marży, natomiast dla celów podatku dochodowego wykazują cały przychód ze sprzedaży.
Ten problem – jak zapewnia PFR w odpowiedzi na pytanie DGP – również został rozwiązany.

Zaliczki również

Udało się też wyjaśnić wątpliwości z zaliczkami. Przedpłaty i zaliczka nie są przychodem, dlatego początkowo firmy nie uwzględniały ich przy deklarowaniu obrotów na potrzeby wniosku o subwencję z PFR. Problem polega jednak na tym, że zaliczki podlegają opodatkowaniu VAT i podatnicy muszą je wykazywać w deklaracjach VAT oraz plikach JPK_VAT. Znów więc powstawała niezgodność między przychodem deklarowanym dla potrzeb podatku dochodowego a obrotami dla celów VAT.
Ostatecznie na stronach PFR znalazł się komunikat informujący, że we wniosku o subwencję należy uwzględniać zaliczki. Pisaliśmy o tym w artykule „Tarcza PFR. Kłopot z zaliczkami został rozwiązany” (DGP nr 93/2020).

Nie wszystko się udało

Powodów odrzucenia wniosków o subwencję jest jednak znacznie więcej. Czytelnicy informują nas m.in. o kłopotach ze wskazaniem i zweryfikowaniem daty założenia firmy. Jeden z nich wspólnie z inną osobą założył spółkę cywilną. Po pewnym czasie spółka ta została przekształcona w jawną.
Początkowo, informując we wniosku o subwencję o dacie utworzenia spółki, nasz czytelnik podał datę przekształcenia (widniejącą w Krajowym Rejestrze Sądowym). System odrzucił jednak wniosek.
Czytelnik spróbował więc inaczej; podał dzień, w którym zarejestrował swoją działalność gospodarczą w gminnej ewidencji. Data ta pokrywała się z datą umowy spółki cywilnej. Jednak i tym razem wniosek o subwencję został odrzucony. Powód? Drugi wspólnik zarejestrował swoją działalność w gminie innego dnia.
Jaką datę w takiej sytuacji należy podać we wniosku o subwencję? Zwróciliśmy się z tym pytaniem do PFR i czekamy na odpowiedź.

Procedura odwoławcza

W poniedziałek 18 maja br. uruchomiona została specjalna procedura odwoławcza. Ale uwaga: dotyczy ona wyłącznie firm, które już otrzymały subwencje, tyle że w kwotach niższych niż wnioskowane.
Na ubieganie się o różnicę przewidziano dwa miesiące od podpisania umowy. W tym czasie można złożyć maksymalnie dwa odwołania.
Z procedury odwoławczej nie mogą natomiast skorzystać firmy, których wnioski zostały odrzucone przez system. Tacy przedsiębiorcy – zgodnie z informacjami podawanymi na stronie PFR – mogą składać kolejne wnioski o subwencje po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.
Wnioski były odrzucane, bo u części podatników deklaracje i JPK_VAT nie odzwierciedlają przychodów dla celów PIT i CIT
OPINIA

Wiele udało się już rozwiązać

Emil Muciński rzecznik Business Centre Club
Interweniowaliśmy w PFR w sprawach przedsiębiorców i zawsze mogliśmy liczyć na pomoc. Udało się m.in. rozwiązać problem podmiotów rozliczających się metodą kasową, gdzie przychody nigdy praktycznie nie są równe obrotom raportowanym w JPK/VAT. Otrzymaliśmy pozytywne dla przedsiębiorców decyzje i podpowiedź, że jeżeli pojawia się problem, firmy powinny zwracać się bezpośrednio do banków, które przekazują ich zgłoszenia. Są one weryfikowane indywidualnie.
Inne kłopoty firm wynikały m.in. z odmiennych sposobów liczenia zatrudnienia, rozliczania VAT-u kwartalnie, ustalenia, jakiej wielkości przedsiębiorstwem jest dany podmiot.
Firmy nie mogły skutecznie złożyć wniosków o udzielenie subwencji, ponieważ narzędzia ich weryfikacji odrzucały je ze względów formalnych. Udało nam się uzyskać wiążącą wykładnię, że – zgodnie z definicją – nie tylko przychody, ale również suma bilansowa są kryterium uznania przedsiębiorstwa za duże lub MSP.
Warto również podkreślić, że w przypadku firm rozliczających VAT, aby wykazać miesiąc spadku przychodów, należy rozliczyć dany okres i poczekać co najmniej cztery dni kalendarzowe, aby system administracji skarbowej zarejestrował deklaracje.
Odpowiedź PFR na pytanie DGP
Na bieżąco obserwujemy, jakiego rodzaju problemy napotykają przedsiębiorcy podczas wypełniania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR, staramy się je eliminować i poprawiać algorytm decydujący o przyznaniu i wyliczający kwotę subwencji. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów wprowadziliśmy niezbędne zmiany w systemie, które powinny zapobiegać ewentualnym błędnym odrzuceniom wniosków o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR przedsiębiorców rozliczających się metodą kasową lub na podstawie faktur VAT-marża. W przypadku odrzucenia takiego wniosku jest prośba o jego ponowne wypełnienie.
Jeśli przedsiębiorca otrzymał subwencję w kwocie niższej niż wnioskowana i nie zgadza się tą decyzją – od wczoraj (czyli od poniedziałku 18 maja br. – przypis red.) została udostępniona możliwość składania wniosków odwoławczych.
Jeśli przedsiębiorca ustalił, że stan wynikający z rejestrów publicznych nie wyklucza go jako beneficjenta programu, a pomimo to wniosek o subwencję został odrzucony, może się skontaktować bezpośrednio z bankiem, w którym ten wniosek został złożony, i wyjaśnić sprawę.