Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej, powinien zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o spółkę zajmującą się produkcją zamków i zawiasów. Jako końcowy odbiorca energii elektrycznej miała ona prawo do rekompensaty za wyższe ceny prądu w III kwartale 2019 r. Rekompensata została wypłacona na podstawie nowelizacji z 28 grudnia 2018 r. ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 ze zm.).
Spółka sądziła, że nie zapłaci podatku od otrzymanych pieniędzy. Powołała się na art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetowych w ramach rządowych programów.
Spółka uważała, że otrzymana przez nią rekompensata ma właśnie charakter nieodpłatnego świadczenia, współfinansowanego z budżetu państwa. Skoro jest wypłacana w ramach programu rządowego nadzorowanego przez ministra energii, to nie powinna być traktowana jako przychód do opodatkowania – argumentowała.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że dofinansowanie z tytułu wzrostu cen prądu nie ma charakteru nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia. Jest wypłacane na podstawie zupełnie innego przepisu (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT) niż nieodpłatne świadczenia (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT).
Spółka uzyskała więc opodatkowany przychód i musi zapłacić od niego podatek – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 5 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.25.2020.2.NL