Przedsiębiorca rolniczy, który sprzedaje maszynę wykorzystywaną w działalności gospodarczej, odliczy od przychodu wydatki na jej nabycie pomniejszone o wszystkie odpisy amortyzacyjne, zarówno uznane, jak i nieuznane za koszty podatkowe – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację.
Interpelacja jest więc niekorzystna dla rolników.
Wiceminister przyznał, że fiskus nie prezentował wcześniej w tej sprawie jednolitego stanowiska. Przeciwnie, twierdził, że kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży maszyny lub ciągnika rolniczego może być cena nabycia bez pomniejszania jej o odpisy amortyzacyjne. Argumentem było to, że działalność rolnicza jest wolna od podatku dochodowego.
Reklama
Poseł składający interpelację przypomniał, że taką właśnie wykładnię zaprezentowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z marca 2019 r. na pytanie jednego z wydawnictw podatkowych, a także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach z 18 kwietnia 2019 r. (sygn. 0111-KD1B2-1-4010-70-2019-1.M.J) i z 14 września 2018 r. (sygn. 0111-KBiB2-3-4010-2015-2018-1AZF).
Tę ostatnią uchylił 14 sierpnia 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast interpretacja z 18 kwietnia 2019 r. nadal nie została zmieniona.
W odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister Sarnowski zgodził się z nowszą wykładnią. Stwierdził, że kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży środka trwałego są, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, wydatki na jego nabycie pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, zarówno uznanych, jak i nieuznanych za koszty podatkowe. Taka zasada dotyczy też środków trwałych wykorzystywanych do działalności rolniczej – wyjaśnił wiceminister.
Zwrócił uwagę, że takie stanowisko prezentowane jest obecnie np. w interpretacji dyrektora KIS z 19 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1- 1.4010.474.2019.1.NL.
Odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 16 kwietnia 2020 r. na interpelację poselską nr 3590