Rozwiązania zawarte w najnowszej specustawie mogą generować zagrożenia dla podatników – napisał rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów.
Odniósł się tym samym do rozwiązań, które znalazły się w tarczy 2.0, w tym do opisywanej obszernie przez naszą redakcję zmiany w kodeksie karnym skarbowym (patrz artykuł „Fiskus pozbawi nie tylko spirytusu, ale i majątku. Wystarczy podejrzenie”, DGP nr 76/2020).
Nowe przepisy dały organom skarbowym prawo do wydawania postanowień o nieodpłatnym przekazaniu dóbr m.in. podmiotom leczniczym, policji, instytucjom państwowym i samorządowym.
– Stanowi to zbyt szerokie uprawnienie, które w mojej ocenie skutkuje nadmierną ingerencją w prawo własności – twierdzi RPO.
Jego zdaniem nowy przepis jest niezgodny z art. 46 konstytucji, który mówi, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
Rzecznik zwrócił uwagę też na wyłączenia z przepisu, który na czas pandemii zawiesza tzw. fikcję doręczenia (jeżeli podatnik nie odbierze w ciągu 14 dni pisma od fiskusa, to uważa się je za doręczone). Fikcja doręczeń ma nadal zastosowanie np. przy kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, jeżeli wiążą się one z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
W takich przypadkach, jak podkreśla RPO, organy będą przyjmować, że doszło do doręczenia pism i będą z tego tytułu wywodzić skutki prawne.
Rzecznik ma też uwagi do innych rozwiązań, wskazuje na luki i prosi ministra finansów o ustosunkowanie się do problemów. Tarcza 2.0 to ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).
Więcej zmian dla podatników wprowadziła tarcza 1.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), ale wystąpienie RPO dotyczy tylko tych, które weszły w życie w minioną sobotę 18 kwietnia.
WystąpienieRPO z 22 kwietnia 2020 r. do ministra finansów nr V.511.177.2020.EG