Ulgę B+R i IP Box można uwzględnić już w zaliczkach na podatek, jeżeli opracowywane produkty i prawa są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Według ekspertów kryteria te może spełnić niemal każdy przedsiębiorca
– Konia z rzędem temu, kto powie, co to jest produkt niezbędny do zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 lub wszelkie czynności związane z profilaktyką – mówi Grzegorz Kuś, radca prawny, doradca podatkowy w PwC.
Wskazuje, że czytając dosłownie przepisy tarczy 1.0. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), można dojść do wniosku, iż przeciwdziałaniu COVID-19 służy np. preparat witaminowy na wzmocnienie odporności czy nalewka malinowa z uwagi na profilaktykę albo zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych. W związku z tym związane z tym produktem działania badawczo-rozwojowe można rozliczyć już w zaliczkach.