Pracownicy urzędów skarbowych dokładają wszelkich starań, aby rozstrzygnięcia w sprawach przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wydawane były bez zbędnej zwłoki – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania DGP o stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli rozkładania ich na raty, odraczania płatności i umorzeń zaległości podatkowych.
Wczoraj w artykule „Nie jest łatwo o odroczenie podatku bądź raty” (DGP nr 77/2020) informowaliśmy, że urzędnicy wymagają od podatników składania wielu dodatkowych dokumentów mających uzasadnić złą sytuację finansową, choć zgodnie z wytycznymi, jakie przesłało MF do naczelników urzędów skarbowych, ulgi w zapłacie podatków miały być udzielane szybko i bez zbędnych formalności.
Resort w odpowiedzi na pytania DGP podkreślił, że pomoc dla podatników jest dla fiskusa priorytetem, dlatego pracownicy urzędów skarbowych dokładają starań, aby rozstrzygnięcia w sprawach przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wydawane były bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego. Urzędnicy wykorzystują informacje składane przez podatników, dane powszechnie znane i te podawane tylko organom z urzędu. MF zaznacza również, że urzędy skarbowe mają obowiązek dochować należytej staranności w rozpatrywaniu złożonych wniosków i potwierdzaniu ich zasadności.
– Podatnicy, których problemy finansowe są skutkiem pandemii, mogą składać wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych zarówno papierowo, jak i elektronicznie, korzystając przykładowo z wniosków udostępnionych na stronach www.biznes.gov.pl – wyjaśnia resort finansów.