Krajowa Izba Rozliczeniowa będzie na zlecenie ministra finansów analizować dane z rachunków bankowych oraz o transakcjach podatników na rynku finansowym. Celem może być sprawdzenie, czy udzielana pomoc antykryzysowa faktycznie się należy.
Zmiana jest zapisana w tarczy 2.0, czyli specustawie, którą wczoraj i dziś zajmuje się Senat.
Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) nadzoruje System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który jest wykorzystywany do blokowania pieniędzy na rachunkach bankowych, gdy istnieje podejrzenie wykorzystywania sektora bankowego do oszustw podatkowych.