Specustawa tj. Tarcza 1.0. wprowadza wiele zmian podatkowych, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Sejm uchwalił kolejne zmiany – Tarczę 2.0.

Zawiera on m.in. zmiany podatkowe. Przykładowo chodzi o :

  • Termin sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych zostanie przesunięty odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.
  • Wprowadzona zostanie możliwość wyboru organizacji pożytku publicznego, której ma być przekazany 1 proc. PIT, nawet jeżeli zeznanie podatkowe zostanie złożone po 30 kwietnia br.
  • Rady gmin będą mogły (w uchwale) zwolnić z podatku od nieruchomości (lub odroczyć termin jego płatności) nie tylko przedsiębiorców, lecz także m.in. organizacje pożytku publicznego (jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19).
  • Zwolniona będzie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż i zamiana wirtualnych walut – znajdzie się w ustawie
  • Podatkowa grupa kapitałowa, która poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności zachowa status PGK.