Darowizny przekazane służbom medycznym lub agencjom rezerw można odliczyć od podstawy opodatkowania i w konsekwencji zapłacić niższy podatek PIT lub CIT. Im szybciej przekaże się wsparcie, tym więcej można odliczyć – maksymalny pułap to 200 proc. wartości darowizny.

Nowa preferencja podatkowa, zwana „ulgą na zwalczanie koronawirusa” lub „ulgą na przeciwdziałanie Covid-19”, została wprowadzona na mocy jednej z ustaw tworzących tarczę antykryzysową. Jest adresowana do osób prawnych, jak i osób fizycznych - bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą (opodatkowaną według skali, liniowo lub ryczałtem), czy nie.

Co można odliczyć?

Odliczyć można pieniężne lub rzeczowe wsparcie, pod warunkiem, że zostało przekazane:

  • Podmiotom leczniczym, w tym wykonującym transport sanitarny, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.
  • Agencji Rezerw Materiałowych;
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Kiedy trzeba dokonać darowizny?

Do ulgi uprawniają darowizny dokonane od 1 stycznia do 30 września br. Przy czym im szybciej przekaże się wsparcie, tym więcej można odliczyć.

Jak jest wysokość odliczenia?

Zależy to od tego, kiedy podatnik dokonał darowizny. I tak przy wsparciu przekazanym:

  • Do 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;
  • W maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;
  • Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega równowartości darowizny.

Kiedy można rozliczyć ulgę?

Większość osób fizycznych będzie mogła to zrobić w przyszłym roku, podczas składania zeznań rocznych PIT za 2020 r. W formularzu trzeba będzie wskazać wartość darowizny oraz dane obdarowanego. W wielu przypadkach wykazanie prawa do ulgi będzie oznaczało zwrot nadpłaconego podatku.

Szybciej z preferencji będą mogły skorzystać osoby fizyczne uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy. W ich przypadku istnieje możliwość odliczenia darowizny na przeciwdziałanie Covid-19 już w trakcie roku, podczas rozliczania zaliczek na podatek dochodowy PIT lub ryczałtu.

W przypadku osób prawnych, darowiznę można uwzględnić przy obliczaniu podatku lub zaliczki.

Jakie dokumenty należy skompletować?

W przypadku darowizny pieniężnej, wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. Więcej formalności wiąże się ze skorzystaniem ulgi w przypadku darowizn rzeczowych. Skarbówka może zażądać oświadczenia obdarowanego o przyjęciu pomocy oraz dowodu, z którego wynikać będzie wartość darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę.

W jakich sytuacjach nie można odliczyć darowizny?

Odliczeniu nie podlegają darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone na podstawie innych przepisów. Podatnik będzie musiał też doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty wcześniej odliczone w przypadku, gdy obdarowany zwróci darowiznę.

Ustawodawca przewidział, że w zakresie nieuregulowanym przez specustawę koronawirusową, zastosowanie będą miały przepisy o odliczaniu darowizn, odpowiednio z ustaw o PIT, CIT i ryczałcie.