Nowa preferencja podatkowa, zwana „ulgą na zwalczanie koronawirusa” lub „ulgą na przeciwdziałanie Covid-19”, została wprowadzona na mocy jednej z ustaw tworzących tarczę antykryzysową. Jest adresowana do osób prawnych, jak i osób fizycznych - bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą (opodatkowaną według skali, liniowo lub ryczałtem), czy nie.

Co można odliczyć?

Reklama

Odliczyć można pieniężne lub rzeczowe wsparcie, pod warunkiem, że zostało przekazane:

  • Podmiotom leczniczym, w tym wykonującym transport sanitarny, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.
  • Agencji Rezerw Materiałowych;
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Reklama

Kiedy trzeba dokonać darowizny?

Do ulgi uprawniają darowizny dokonane od 1 stycznia do 30 września br. Przy czym im szybciej przekaże się wsparcie, tym więcej można odliczyć.

Jak jest wysokość odliczenia?

Zależy to od tego, kiedy podatnik dokonał darowizny. I tak przy wsparciu przekazanym:

  • Do 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;
  • W maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;
  • Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega równowartości darowizny.

Kiedy można rozliczyć ulgę?

Większość osób fizycznych będzie mogła to zrobić w przyszłym roku, podczas składania zeznań rocznych PIT za 2020 r. W formularzu trzeba będzie wskazać wartość darowizny oraz dane obdarowanego. W wielu przypadkach wykazanie prawa do ulgi będzie oznaczało zwrot nadpłaconego podatku.

Szybciej z preferencji będą mogły skorzystać osoby fizyczne uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy. W ich przypadku istnieje możliwość odliczenia darowizny na przeciwdziałanie Covid-19 już w trakcie roku, podczas rozliczania zaliczek na podatek dochodowy PIT lub ryczałtu.

W przypadku osób prawnych, darowiznę można uwzględnić przy obliczaniu podatku lub zaliczki.

Jakie dokumenty należy skompletować?

W przypadku darowizny pieniężnej, wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. Więcej formalności wiąże się ze skorzystaniem ulgi w przypadku darowizn rzeczowych. Skarbówka może zażądać oświadczenia obdarowanego o przyjęciu pomocy oraz dowodu, z którego wynikać będzie wartość darowizny oraz dane identyfikujące darczyńcę.

W jakich sytuacjach nie można odliczyć darowizny?

Odliczeniu nie podlegają darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone na podstawie innych przepisów. Podatnik będzie musiał też doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty wcześniej odliczone w przypadku, gdy obdarowany zwróci darowiznę.

Ustawodawca przewidział, że w zakresie nieuregulowanym przez specustawę koronawirusową, zastosowanie będą miały przepisy o odliczaniu darowizn, odpowiednio z ustaw o PIT, CIT i ryczałcie.