Mam dla księgowych kilka ważnych informacji. Wprawdzie decyzje rządzących zmieniają się bardzo dynamicznie, ale już wiemy, bo potwierdziło to Ministerstwo Finansów, że przesunięty zostanie termin na sporządzenie, zatwierdzenie i publikację sprawozdań przez przedsiębiorców. To rozwiązanie pojawi się w rozporządzeniu wydanym na podstawie specustawy. Nie trzeba więc ich będzie przygotowywać do 31 marca.

[Aktualizacja]

Terminy na sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych zostaną przesunięty o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, czyli np. spółki giełdowe – o dwa miesiące.

Z kolei na mocy innego rozporządzenia, wydanego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, zostanie przesunięty termin na sporządzenie CIT-8.

I tak, do 31 maja 2020 r. zostanie przedłużony termin złożenia zeznania i zapłaty podatku dla wszystkich podatników CIT.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:
Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.plWyjątkiem będą:

• podatnicy osiągają¬¬cy wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT czyli np. szpitale, jednostki naukowe, oraz
• organizacje pożytku publicznego, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

Im termin zostanie wydłużony do 31 lipca.

Do końca maja ma być też czas złożenia PIT – wspominałam o tym w ostatnim podcaście. Można go odsłuchać na stronie podcast.gazetaprawna.pl.

Ministerstwo Finansów nie planuje tu jednak analogicznego rozwiązania jak w przypadku CIT-8. Minister zaniecha poboru odsetek za zwłokę, jeśli zapłata podatku nastąpi do końca maja 2020 r.
Przypomnę też, to co mówiłam w ostatnim podcaście, że zeznania PIT-37 i PIT-38 wypełnione przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT zostaną automatycznie uznane za wysłane wraz z upływem terminu na ich złożenie, czyli 30 kwietnia. Ma być jednak wprowadzona możliwość skorygowania tego zeznania do końca maja bez konsekwencji i z możliwością wpisania organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. podatku.

Ale to nie wszystkie terminy, które zostaną przesunięte. Wiele zmian w tym zakresie zawiera specustawa.

Przykładowo płatnicy, którzy regulują zaliczki na PIT:

- od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
- od umów-zleceń i umów o dzieło oraz od przychodów z praw majątkowych.
Zaliczki za marzec i kwiecień będą mogli wpłacać do 1 czerwca 2020 r.

Zawieszony ma być też termin zgłaszania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej krajowych schematów podatkowych – od dnia wejścia w życie specustawy do 30 czerwca 2020 r. Zawieszenie nie będzie dotyczyło jednak zgłaszania schematów transgranicznych.

Do 30 września 2020 r. zostanie też przedłużony termin na złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych. Ma to dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Terminy zmienią się też odnośnie białej listy. Chodzi o wydłużenia czasu na zgłoszenie szefowi KAS płatności na niezarejestrowany rachunek o wartości ponad 15 tys. zł. Ma się on wydłużyć z 3 do 14 dni. Te zasady będą stosowane tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

Więcej czasu będzie też na zapłatę podatku od przychodów z budynków, zarówno w PIT, jak i w CIT. Danina za miesiące od marca do maja 2020 r. zostanie przedłużona do 20 lipca 2020 r.
Na jakich warunkach będzie przyznane to wsparcie – trzeba śledzić na bieżące bo koncepcja się zmienia.

Wielu podatników zastanawia się też co z podatkiem od nieruchomości.

Tu radni będą mogli w uchwałach przedłużyć grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec – do 30 września 2020 r. Będą też mogli nawet zwolnić niektórych podatników z części podatku za 2020 r.

Ważne też, że przesuną się terminy wejścia w życie przepisów dotyczących nowych JPK oraz matrycy. Wszyscy przedsiębiorcy nowe struktury, które będą łączyć jednolity plik kontrolny z deklaracją VAT zastosują od 1 lipca 2020 r. To oznacza, że dla małych i średnich przedsiębiorstw nic się nie zmieni.

Od 1 lipca 2020 r., a nie jak wynika z obecnych przepisów od 1 kwietnia ma wejść w życie nowa matryca VAT. Wówczas też zaczną obowiązywać wydawane już wiążące informacje stawkowe.

Zostanie również odroczony do końca 2020 r. podatek od sprzedaży detalicznej. Dotychczasowe przepisy zakładały, że sklepy (głównie wielkopowierzchniowe) będą go płacić już od lipca 2020 r.

Wielu podatników zastanawia się co z kasami online. Kolejna grupa przedsiębiorców bowiem będzie musiała zacząć je stosować od 1 lipca 2020 r. chodzi m.in. o pensjonaty, hotele czy stacjonarne placówki gastronomiczne.

Na razie specustawa nic o tym nie mówi. Ministerstwo Finansów też nie zapowiadało tej zmiany. Wszystko jednak zmienia się praktycznie z dnia na dzień – dlatego trzeba śledzić doniesienia.

W jednej ze swoich transmisji na żywo minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że niewykluczone, że będą kolejne zmiany – w kolejnych specustawach.

Ta o której dziś mówiłam przewiduje dużo więcej zmian dotyczących podatków niż powidziałam. Przykładowo możliwość odliczenia bieżącej straty w rozliczeniu za 2019 r., czy zniesienie opłaty prolongacyjnej – ale o nich będzie w kolejnych podcastach.