Na wydanie interpretacji indywidualnych fiskus będzie miał aż 6 miesięcy – wynika z projektu specustawy, przygotowanego w związku z pandemią koronawirusa.
Co więcej, ustawa ma pozwolić ministrowi finansów na przedłużanie tego terminu o kolejne trzy miesiące (minister będzie mógł to zrobić rozporządzeniem).
Przedłużenie terminu – na razie z 3 do 6 miesięcy – będzie dotyczyło sytuacji, gdy wniosek o wydanie interpretacji:
  • nie zostanie rozpatrzony do dnia wejścia w życie specustawy albo
  • zostanie złożony po wejściu w życie specustawy (na razie nie jest znany ten termin).
Wydłużony termin będzie obowiązywać do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
Dziś zasadniczo dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wydanie interpretacji ma trzy miesiące i jak zapewnia w rozmowie z DGP, na razie wszystkie wydaje w terminie (patrz rozmowa).
W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (ogłoszonych z powodu COVID-19) zawieszony ma być także bieg terminów procesowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.
Bieg tych terminów nie będzie się rozpoczynał, a rozpoczęty będzie zawieszony na okres pandemii.