Skarbówka zacznie korzystać z inteligentnych robotów sieciowych. Za ich pomocą będzie szukać ofert sprzedaży kosztów, treści związanych z hazardem albo przemytem papierosów bądź alkoholu.
Plany w tym zakresie powstały, zanim jeszcze pojawił się koronawirus, ale kryzysowe sytuacje szczególnie sprzyjają rozwojowi nowych narzędzi technologicznych. I w takich właśnie sytuacjach mogą się szczególnie sprawdzić. Nowe narzędzie nie będzie natomiast przeszukiwać portali społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram.
Krajowa Administracja Skarbowa już dziś wykorzystuje inne narzędzie informatyczne − Silnik Analiz. I notuje w tym zakresie coraz lepsze efekty.